Tillbaka till Aktuellt
22.5.2019
Taskutilastot 2019 -julkaisun suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Pensionsskyddscentralen producerar ett litet häfte som innehåller statistikuppgifter om pensionsskyddet, tidsserier och infografik. De färskaste siffrorna är från slutet av fjolåret.

Fickstatistiken är riktad till både den stora publiken och sakkunniga inom arbetspensionssektorn. Med hjälp av den är det enkelt att skapa sig en helhetsbild av det finländska pensionsskyddet och de förändringar som skett i det.

Häftet är också ett ypperligt hjälpmedel för att kontrollera fakta. Centrala siffror finns till exempel om följande ämnesområden: pensionsutgiften, arbetspensionsavgifter, pensionstagare, nypensionerade med arbetspension och sjukpensioner.

Publikationen finns på finska, svenska och engelska i digital form och i tryckt form.

Fickstatistiken

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.