Ajankohtaislistaus
27.6.2019
Sari Alanko.

Suomen EU-puheenjohtajakausi alkaa heinäkuun alussa ja kestää tämän vuoden loppuun saakka. Myös sosiaaliturvan hallinnonalalla ja työeläketurvan toimeenpanossa Eläketurvakeskuksessa on tehty valmisteluja puheenjohtajakauteen liittyen.

Suomi painottaa puheenjohtajakaudellaan EU:n yhteisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistamista. Puheenjohtajakauden ohjelma julkistettiin 26. kesäkuuta.

Puheenjohtajakaudella sloganina on Kestävä Eurooppa – kestävä tulevaisuus. Suomi painottaa puheenjohtajuuskaudellaan myös EU:n sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamista. Sosiaaliturvan osalta nämä painopisteet näkyvät avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämisenä etenkin yhteistyössä ja tiedonkulussa.

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koordinoiva EU:n komission hallintotoimikunta ja EU:n laajuista sähköistä tietojenvaihtoa (EESSI) edistävä tekninen toimikunta saavat vuoden 2019 loppuun asti suomalaiset puheenjohtajat.

Hallintotoimikunnan puheenjohtajana toimii johtaja Essi Rentola sosiaali- ja terveysministeriöstä ja teknisen toimikunnan puheenjohtajana yksikön päällikkö Sari Alanko Eläketurvakeskuksesta. Sairaanhoidon kustannuksia käsittelevän tilintarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimii etuuspäällikkö Marika Lahtivirta Kelasta.

Sekä Suomen että muiden jäsenmaiden sähköisen tietojenvaihdon EESSI-käyttöönotot painottuvat Suomen puheenjohtajakaudelle ja tällöin esiin voi nousta nopeasti ratkaistavia ennakoimattomia tilanteita.

Sari Alanko näkee Suomen puheenjohtajakauden mahdollisuutena edistää EU:n avoimuuteen pohjaavaa päätöksentekoa.

– Jäsenmaat ovat esittäneet toiveita EESSI-järjestelmän hallintomallin ja tietojenvaihdon kehittämiseksi. Näiden käsittelyä on myös tarpeen edistää puheenjohtajakaudellamme, sanoo Sari Alanko (kuvassa) Eläketurvakeskuksesta.

Syyskuussa sosiaaliturvan toimeenpanoon liittyen on tulossa Suomeen alan yhteistyöverkoston MoveS-seminaari. Viikko sen jälkeen järjestetään syyskuussa puheenjohtajakauden oheistapahtumana kansainvälinen tutkimuskonferenssi. Näissä molemmissa Helsingissä pidettävissä tapahtumissa Eläketurvakeskus on järjestelyvastuussa.

Lue lisää: 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.