Tillbaka till Aktuellt
27.6.2019
Sari Alanko.

Finlands EU-ordförandeskap börjar den första juli och pågår till slutet av detta år. Även på Pensionsskyddscentralen har förberedelser inför ordförandeskapet gjorts inom förvaltningsområdet för den sociala tryggheten och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.

Under sitt ordförandeskap betonar Finland stärkandet av EU:s gemensamma värden och rättsstatsprincipen. Programmet för ordförandeskapet offentliggjordes 26 juni.

Sloganen för ordförandeskapet är Ett hållbart Europa – en hållbar framtid. Under sitt ordförandeskap betonar Finland även en stärkt social dimension i EU. För den sociala trygghetens del märks dessa tyngdpunkter i att öppenhet och transparens främjas i synnerhet i samarbete och informationsgång.

EU-kommissionens administrativa kommission som koordinerar samordningen av den sociala tryggheten och den tekniska kommissionen som främjar det elektroniska informationsutbytet inom EU (EESSI) får finländska ordföranden till och med slutet av år 2019.

Ordförande för administrativa kommissionen blir direktör Essi Rentola från social- och hälsovårdsministeriet och ordförande för den tekniska kommissionen blir enhetschef Sari Alanko från Pensionsskyddscentralen. Ordförande för revisionskommittén för sjukvårdskostnader blir förmånschef Marika Lahtivirta från FPA

Systemet för elektroniskt informationsutbyte, EESSI, tas till stor del i bruk i både Finland och de andra medlemsländerna under Finlands ordförandeskap och i och med det kan det uppstå oförutsedda situationer som snabbt måste lösas.

Sari Alanko ser Finlands ordförandeskap som en möjlighet att främja EU:s beslutsfattning som grundar sig på öppenhet.

– Medlemsländerna har fört fram önskemål om hur förvaltningsmodellen och informationsutbytet för EESSI-systemet kunde utvecklas. Det är något som vi kommer att ta upp under vårt ordförandeskap, berättar Sari Alanko (på bilden) från Pensionsskyddscentralen.

I september håller nätverket MoveS, som samarbetar kring frågor inom området för verkställigheten av socialförsäkringen, ett seminarium i Finland. En vecka efter det ordnas en internationell forskningskonferens som ett av ordförandeskapets sidoevenemang. Pensionsskyddscentralen är arrangör för båda dessa evenemang som hålls i Helsingfors.

Läs mer: 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.