Tillbaka till Aktuellt
28.11.2019
Japanin ja Suomen välisiä sosiaaliturvaneuvotteluja käytiin marraskuussa 2019 Eläketurvakeskuksessa. Kuvassa vasemmalta suomalaiset asiantuntijat Jaana Rissanen (ETK), Jere Päivinen (STM), Minna Levander (ETK) ja Japanin delegaatiosta Tokio Ozawa, Toshinobu Tsuboi ja Kohei Nagaki.

Underhandlingarna om verkställighet av och praxis kring överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Japan pågår som bäst. Den här veckan besöktes Pensionsskyddscentralen av en delegation från Japan.

Sakkunniga från båda länderna har underhandlat om innehållet i den egentliga verkställigheten av överenskommelsen om social trygghet mellan Japan och Finland. De har mötts både på Pensionsskyddscentralen och på social- och hälsovårdsministeriet (SHM).  

– I det här skedet fokuserar vi på vad överenskommelsen kommer att innebära i praktiken när den införlivas i skötseln av socialförsäkringen och arbetspensionsförsäkringen i båda länderna, säger utvecklingschef Minna Levander på Pensionsskyddscentralen. 

Överenskommelsen om social trygghet undertecknades den 23 september på social- och hälsovårdsministeriet.  Underhandlingarna om verkställigheten på detaljnivå pågår 25–29 november.   

Överenskommelsen innehåller lagstiftningsmässiga bestämmelser som måste godkännas av parlamenten i båda länderna.  Innan överenskommelsen kan träda i kraft ska den behandlas i parlamenten.u

Enligt den japanska delegationens ledare Tokio Ozawa (Ministry of Health, Labour and Welfare) bidrar överenskommelsen till att stärka samarbetsrelationen mellan länderna. Den har en gynnsam inverkan på både investeringar och handelsförbindelser.  

– Vi gläder oss för att överenskommelsen mellan våra länder slöts just i år, när vi firar 100-årsjubileet för de diplomatiska förbindelserna mellan Japan och Finland, sade Ozawa, som ledde den japanska delegationen.  

Japan är Finland tredje viktigaste handelspartner utanför EU. EU och Japan har också nyligen ingått ett frihandelsavtal som kommer att öka rörligheten mellan Japan och olika EU-länder.  

Förhandlingar har förts i en god samarbetsanda sedan år 2012. Pensionsskyddscentralen har medverkat till processen från början tillsammans med SHM och bidragit till beredningen med arbetspensionssystemets perspektiv på verkställigheten. 

Vad regleras i överenskommelsen?

Överenskommelsen om social trygghet gäller arbetspensionssystemet i Finland och arbetspensions- och folkpensionssystemet i Japan. Den förhindrar också dubbel försäkring i fråga om pensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringsavgifter.

 Överenskommelsen innehåller bestämmelser om utbetalning av pensioner och ansökan om pension samt tillämplig lagstiftning bl.a. i fråga om utsända arbetstagare.

Pensionsskyddscentralen är förbindelseorgan för både tillämplig lagstiftning och pensionsansökningar.

 

Läs mer:

Finland och Japan ingår en överenskommelse om social trygghet (Nyhet på etk.fi 23.9.2019)

Från Finland till utlandet(Etk.fi)

Foto: Anne Iivonen

I fotot fr. v. Jaana Rissanen (PSC), Jere Päivinen (SHM), Minna Levander (PSC) från Finland och Tokio Ozawa, Toshinobu Tsuboi ja Kohei Nagaki från Japan.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.