Ajankohtaislistaus
24.5.2022

Ruotsi, Suomi ja Tanska erottuvat Pohjoismaat ja Viro -vertailussa muita korkeammalla eläkkeellesiirtymisiällä. Vaikka suomalaisten eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt reippaasti 2010-luvulla, työnteko lopetetaan edelleen vertailumaita nuorempana. Pisin eläkeaika on naisilla Islannissa, Norjassa ja Suomessa.

Eläketurvakeskus vertaili Pohjoismaiden ja Viron eläkkeellesiirtymis- ja työnjättöikiä vuosina 2007–2020.

Kaikissa vertailun maissa on tehty eläkeuudistuksia ajanjaksolla. Uudistusten tarkoitus on pidentää työuria ja turvata eläkkeiden maksu väestörakenteen ikääntyessä.

Ruotsalaisten eläkkeellesiirtymisikä on vertailun korkein koko 2010-luvun ajan. Keskimäärin ruotsalaiset siirtyivät eläkkeelle 64,2-vuotiaana (2020).

Seuraavana, noin vuoden jäljessä tulevat Suomi ja Tanska. Molemmat maat ovat parantaneet asemiaan merkittävästi 2010-luvulla. Vertailun jumbosijaa pitää Norja, missä eläkkeen voi ottaa maksuun täysimääräisenä jo ennen varsinaista eläkeikää.

Eläkeuudistukset selittävät Suomen nousua

Suomen hyvää kehitystä selittää varhaiseläkereittien karsiminen ja eläkeiän asteittainen nosto. Vielä vuonna 2007 Suomessa oli vertailun alhaisin eläkkeellesiirtymisikä. Pohjoismaista vain Tanska on kyennyt vastaavan nousuun. Tanskassa nousu selittyy työkyvyttömyyseläkeuudistuksella ja eläkeiän nostolla.

Tilanne muuttuu olennaisesti, kun tarkastellaan maiden keskimääräistä työnjättöikää. Tässä vertailussa Suomi ja Tanska jäävät vertailun hännille, koska molemmissa maissa työskentely lopetetaan usein heti eläkkeelle siirryttäessä. Muissa vertailun maissa työntekoa on tavallista jatkaa eläkkeellä, vaikkapa osa-aikaisesti.

– Suomessa ja Tanskassa on käytetty enemmän varhaiseläkkeitä kuin muissa Pohjoismaissa. Molemmissa maissa eläkeuudistusten vaikutukset 2010-luvulla näkyvät työnjättöiän myöhentymisenä ja eläkkeellesiirtymisiän nousuna. Tosin, ensin mainitussa on vielä tekemistä, toteaa yhteyspäällikkö Mika Vidlund Eläketurvakeskuksesta.

Suomalaiset naiset nauttivat pitkään eläkkeestä

Naiset elävät vuosia pidempään kuin miehet, joten heillä on myös pidempi eläkeaika.

Naisista pisin eläkeaika, noin 23 vuotta, on islantilaisilla, norjalaisilla, suomalaisilla ja virolaisilla. Lyhin se on tanskalaisilla (20 v).

Miehistä pisin eläkeaika, 20 vuotta, on norjalaisilla. Lyhimmän ajan eläkkeellä ehtivät olla virolaiset ja tanskalaiset miehet, keskimäärin 16 vuotta. Suomessa ja Ruotsissa eläkeajan pituus on miesten keskitasoa, reilut 18 vuotta.

Eroa suomalaisten miesten ja naisten eläkeajoissa on lähes viisi vuotta, vaikka eläkkeelle siirrytään keskimäärin samanikäisinä.

– Suunta on parempaan, mutta kärjistäen suomalaisen miehen elämässä on edelleen myös Ryysyrannan piirteitä. Elintavoissa on petrattu, mutta miehet tuskin saavat kiinni naisten elinajanodotetta. Niinpä suomalaisnaiset saavat nauttia myös jatkossa pitempään eläkevuosista, arvioi kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Eläkkeelle siirtyminen Pohjoismaissa ja Virossa vuonna 2020. Korkein eläkkeellesiirtymisikä on Ruotsissa, 64,2 vuotta. Korkein työnjättöikä on Islannissa, missä työmarkkinoilta poistutaan keskimäärin 67-vuotiaana.

Pohjoismaat ja Viro -vertailun keskeiset käsitteet

Eläkkeellesiirtymisikä
Raportin eläkkeellesiirtymisiän odote

  • kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla
  • on väestön ikärakenteesta riippumaton ja lasketaan samalla periaatteella kuin elinaikaa mittaava elinajanodote
  • on laskettu 30-vuotiailla. Sisältää Suomen osalta myös kansaneläkkeet.

Työnjättöikä

  • kuvaa keskimääräistä työmarkkinoilta poistumisikää
  • on laskettu työvoimaan kuuluneiden osuuksista 50 täyttäneiden ikäluokissa.

Eläkeaika

  • on keskimääräistä eläkeaikaa kuvaava laskennallinen suure.
  • on laskettu 50-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän odotteen ja 50-vuotiaan elinajanodotteen (Eurostat) erotuksena.

Aiheesta lisää:

Expected effective retirement age and exit age in the Nordic countries and Estonia. Statistics from the Finnish Centre for Pensions 02/2022 (julkaisu Julkarissa)

Suomessa Pohjoismaiden matalin työnjättöikä, Jari Kanniston Etk.fi-blogi 24.5.2022

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.