Ajankohtaislistaus
6.10.2021

Ruotsi on maksanut syyskuusta alkaen ansiosidonnaisen eläkkeen lisää pienituloisille vanhuuseläkkeensaajille. Jatkossa Ruotsissa töitä tehneiden ei tarvitse hakea lisää erikseen, vaan oikeus etuuteen tarkistetaan automaattisesti eläkehakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Pensionsmyndighetenin alkuvuodesta tekemän selvityksen perusteella eläkkeen lisä myönnettiin yhteensä 16 990 suomalaiselle. Ruotsissa eläke koostuu useasta eri osasta. Eläkkeen lisä ei vaikuta Ruotsissa muihin eläkkeen osiin, vaan maksetaan lisänä Ruotsin lakisääteisen työeläkkeen päälle.

– Hylkäävä päätös ansiosidonnaisen eläkkeen lisästä ei tarkoita, että muu aiemmin myönnetty eläke olisi hylätty. Aiemmin myönnetyn eläkkeen maksaminen jatkuu tavalliseen tapaan, toteaa Eläketurvakeskuksen ulkomaan osaston erityisasiantuntija Jan Pesonen.

Ennen syyskuuta suomalaisille myönnetyt ansiosidonnaisen eläkkeen lisät menevät tiedoksi ainoastaan eläkkeensaajille. Tämän vuoksi henkilöiden, jotka ovat elokuussa saaneet erillisen myöntöpäätöksen ansiosidonnaisen eläkkeen lisästä ja saavat Kelan etuuksia, tulisi välittää tiedot mahdollisesta myönnöstä sekä Kelalle että verottajalle.

Kuinka paljon ansiosidonnaisen eläkkeen lisää voi saada?

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisää maksetaan yhdelle henkilölle enimmillään 600 kruunua eli noin 60 euroa. Pensionsmyndighetenin julkaiseman tilaston mukaan naiset saavat keskimääräisesti suuremman eläkkeen lisän melkein kaikissa ikäryhmissä, sillä heidän palkkatasonsa on keskimääräisesti alhaisempi kuin miehillä.

Maksettava summa riippuu siitä, kuinka suuri henkilön ansioihin perustuva eläke on. Huomioitavaa on myös se, että työeläkkeet muista EU- tai ETA-maista ja Sveitsistä vaikuttavat ansiosidonnaisen eläkkeen lisän suuruuteen.

Ansiosidonnaisen eläkkeen lisä käsitellään jatkossa automaattisesti

Jatkossa tarvittavat tiedot eläkkeen lisän määristä kulkeutuvat suoraan Kelalle ja työeläkelaitoksille sen jälkeen, kun Pensionsmyndigheten on antanut eläkepäätöksensä. Eläkkeensaajan ei siis tarvitse syyskuusta eteenpäin ilmoittaa lisästä Kelaan.

Verottaja tarvitsee edelleen tiedon ulkomaan eläkepäätöksistä. Verotuksiin liittyvissä kysymyksissä on hyvä olla yhteydessä kansainväliseen henkilöverotukseen. Muita lisätietoja voi kysyä Suomen Kelalta ja Verohallinnolta.

Kuva: Karoliina Paatos

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.