Ajankohtaislistaus
24.5.2019
Eläketurvakeskuksen kesäkuussa 2019 jäävä toimitusjohtaja Jukka Rantala pitää puhetta juhlaseminaarissa.

Eläketurvakeskuksen toukokuun lopussa eläkkeelle siirtyvä toimitusjohtaja Jukka Rantala katsoi juhlaseminaarissaan paria kymmentä vuotta taaksepäin ja totesi, että asiantuntijatiedon käyttö on ollut eläkepuolella onnistunutta. Erilaiset eläkejärjestelmän kipukohteet on nostettu esille ja tuotu päätöksenteon kohteeksi.

– Silloinkin jos on yömyöhällä neuvoteltu, niin ei siellä ole uusia aloituksia tullut tai keksitty ihan jotain uutta, siis jos on se ihan viimeinen neuvotteluvaihe menossa. Kyllä siellä on ollut valmiiksi pureskeltu ja tutkittu se kokonaisuus, mistä haetaan päätöstä, kertoo Rantala.

Asiantuntijatiedon laatu jälkikäteenkin katsoen on Rantalan mielestä osoittautunut pääosin relevantiksi ja onnistuneeksi.

Rantalan mukaan asiantuntijan rooli on tuoda aktiivisesti ja objektiivisesti tietoa päätöksenteon tueksi. Asiantuntija ei kuitenkaan ole päätöksentekijä, joten hänen on hyväksyttävä, että päätökset syntyvät välillä toisenlaisina.

Rantala peräänkuulutti eläketiedon tuottamista laajemmalla pohjalla

Eläketiedon tuottamisen näkymät ovat Rantalan mukaan hyvät. Käytettävissä oleva tietoperusta laajenee ja paranee koko ajan. Asiantuntijoiden kasvattamista ja kiinnostusta eläkeasioihin on. Rantala toivoo, että eläketiedon tuottaminen olisi laajemmalla pohjalla kuin nykyään.

– Instituutiomielessä toivomus olisi, että eläketiedon tuottaminen olisi vähän laajemmalla pohjalla kuin se tällä hetkellä on. Eläketurvakeskus tekee valtaosan, ja sitten taloudellisissa tutkimuslaitoksissa tehdään jonkin verran erittäin hyvää työtä. Tällaista benchmarkkausta ja vertausarvioita ja keskustelupintaa olisi hyvä olla enemmänkin, Rantala huomauttaa.

Seminaarin avaajana ja juontajana toimi Jari Hanska.

Paneelissa korostettiin asiantuntijan roolia tiedon tuottajana

Teemu Muhosen (kuvassa vasemmalla) vetämässä paneelissa kerrattiin Rantalan työuran vaiheita ja pohdittiin asiantuntijatiedon roolia eläkepäätöksenteossa. Paneelissa keskustelivat Silja Silvasti, Lasse Laatunen ja Pertti Parmanne.

Jukka Rantala, Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan eläkkeellesiirtymisen juhlaluennon jälkeinen paneeli. Kuvassa vas. paneelin vetäjä Helsingin Sanomien toimittaja Teemu Muhonen, Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala, keskustavaiikuttaja Allianssi ry:stä Silja Silvasti sekä Jukan aktiivivuosien eläkeneuvottelija työnantajien edustaja Lasse Laatunen (ollut EK:n palveluksessa) ja Pertti Parmanne (ollut SAK:n palveluksessa.)

Muhonen nosti keskusteluun median murroksen ja sen, miten asiantuntijatieto otetaan vastaan mediassa. Suomalaisen median toiminta nähtiin pääosin laadukkaana ja eläkeuutisointi faktapitoisena. Panelistit pitivät tärkeänä, että myös päättäjät ja ammattiyhdistysliikkeet osallistuvat eläkekeskusteluun.

Katso seminaarin tallenne Eläketurvakeskuksen Youtube-kanavalta.

Kuvat: Vesa Laitinen

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.