Ajankohtaislistaus
18.2.2022
Kuvituskuvaa

Vuoden 2020 koronashokki jäi lyhytaikaiseksi. Palkansaajien työeläkevakuutettu palkkasumma kasvoi reilut viisi prosenttia vuonna 2021. Palkkasumma ylitti selvästi sekä vuoden 2020 että vuoden 2019 tason, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastosta.

Palkkasumman kasvu pysähtyi koronakriisin levittyä Suomeen keväällä 2020. Pandemian vaikutukset näyttävät kuitenkin jäävän aiemmin arvioitua pienemmiksi. Jo toisena koronavuonna 2021 palkkasumma kasvoi koronakriisiä edeltävälle kehitysuralle.

Viime vuonna palkansaajien työeläkevakuutettu kokonaispalkkasumma oli noin 90,7 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli reilut viisi prosenttia.

Palkkasumma ylitti selvästi sekä vuoden 2020 että vuoden 2019 kuukausitason tammikuuta lukuun ottamatta. Yksityisellä sektorilla palkkasumma kasvoi 5,4 prosenttia eli enemmän kuin julkisella sektorilla, jossa kasvu oli 4,5 prosenttia.

– Palkkasummaan vaikuttavat ennen kaikkea työllisyyden ja työttömyyden kehitys sekä ansiotason kasvu. Kaikissa näissä tapahtui positiivista kehitystä viime vuonna, kertoo matemaatikko Sergei Lahti Eläketurvakeskuksesta.

Palkansaajien työeläkelakikohtainen palkkasumma kuukausitasolla vuosina 2019-2021

Suomen talous elpynyt odotettua paremmin

Vuonna 2020 palkkasummaan vaikuttivat pandemian aiheuttama yhteiskunnan täyssulku ja sitä seuranneet lomautukset ja irtisanomiset.

Työttömyysaste nousi reilun prosenttiyksikön, ja erityisesti nuorten työttömyys kasvoi jyrkästi. Samaan aikaan työllisyys laski prosenttiyksikön edellisvuodesta. Myös ansiotason kehitys jäi maltilliseksi.

Vuonna 2021 talous elpyi odotettua enemmän pandemian jatkumisesta huolimatta. Osasyynä voi olla se, että suhtautuminen koronaan ja koronakriisin hoito ovat muuttunut.

– Sen kanssa on opittu elämään, ja ainakin yhteiskunnan täyssulkuja on pyritty välttämään. Elpymisen taustalla on ollut erityisesti yksityisen kulutuksen palautuminen koronaa edeltävälle tasolle, kertoo Lahti.

Samalla työllisyys kääntyi nousuun ja on viimeisten tietojen mukaan jopa ylittänyt koronakriisiä edeltävän tason. Lisäksi ansiotaso kasvoi viime vuonna enemmän kuin monena vuotena aiemmin, mikä sekin näkyy palkkasumman kasvuna.

Palkkasummatiedot nyt kätevästi tilastotietokannasta

Palkkasumman kuukausittainen tarkastelu tuli mahdolliseksi tulorekisterin myötä vuonna 2019. Nyt tiedot löytyvät kätevästi Eläketurvakeskuksen tilastotietokannasta ja niitä voi tarkastella sektori- ja työeläkelakikohtaisesti.

– Tiedot ovat entistä helpommin saatavilla ja monipuolisemmin käytettävissä. Tilastolle on tehty myös oma verkkosivu ja infografiikkasovellus. Sen avulla voi seurata palkkasumman kuukausikehitystä verrattuna kahteen edelliseen vuoteen, kertoo Lahti.

Tilasto perustuu työeläkejärjestelmän yhteisen ansaintarekisterin tietoihin, jotka saadaan tulorekisteristä.

Lisätietoa

Tilaston verkkosivu: Työeläkelakikohtainen palkkasumma (Etk.fi)

Työeläkelakikohtainen palkkasumma tilastotietokannassa

Työeläkelakikohtainen palkkasumma (sovellus)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.