Ajankohtaislistaus
14.12.2023

Palkansaajien työeläkevakuutetut mediaaniansiot olivat viime vuonna 3 000 euroa kuukaudessa. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtulon mediaani oli 1 350 euroa kuukaudessa. Suurimpiin ansioihin yltävät 45–49-vuotiaat, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreesta palkkatilastosta.

ETK:n tilastojen mukaan YEL-vakuutetuista yrittäjistä 38 prosentilla työtulo oli viime vuonna alle 1 000 euroa kuukaudessa ja 22 prosentilla se oli 1 000–1 499 euroa kuukaudessa. MYEL-vakuutetuista 38 prosentilla kuukausityötulo oli 1 500–2 499 euroa. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien työtulon mediaani oli viime vuonna 1 350 euroa kuukaudessa.

– Palkansaajilla eläkevakuuttamisen perustana ovat ansiotulot, yrittäjillä puolestaan työtulot. Niiden välinen ero on huomattava, mikä näkyy myöhemmin myös eläkkeen suuruudessa. Työeläkevakuuttamisen näkökulmasta palkansaajien kuukausiansiot olivat keskimäärin yli kaksinkertaiset yrittäjien työtuloon verrattuna vuonna 2022, ETK:n tilastosuunnittelija Marjo Kaasila kertoo.

Yrittäjän YEL-vakuutuksen työtulon tulisi vastata yrittäjän työpanoksen arvoa rahassa mitattuna. Hyvä nyrkkisääntö on, että työtulon tulisi vastata palkkaa, jonka yrittäjä maksaisi samaa työtä tekemään palkkaamalleen työntekijälle.

MYEL-vakuutettuja maatalousyrittäjiä ovat viljelijät, kalastajat, poronhoitajat ja metsänomistajat. Lisäksi MYEL-vakuutettuihin kuuluvat tieteen ja taiteen apurahansaajat, joita on noin 7 prosenttia vakuutetuista.

Miespuolisilla palkansaajilla viidenneksen suuremmat ansiot kuin naisilla

Palkansaajien työeläkevakuutetut mediaaniansiot olivat viime vuonna 3 000 euroa kuukaudessa. Kuukausiansion mediaani oli miehillä 3 329 euroa, naisilla 2 703 euroa.

ETK:n Marjo Kaasila muistuttaa, että palkansaajien ansiojakauma on vahvasti vino, minkä vuoksi mediaaniansio kuvaa keskimääräistä ansiotasoa paremmin kuin keskiarvo.

Palkansaajien keskimääräinen työeläkevakuutettu kuukausiansio oli viime vuonna noin 3 300 euroa kuukaudessa. Yrittäjillä ja maatalousyrittäjillä kuukausityötulon keskiarvo oli 1 850 euroa.

Palkansaajan vakuutetut ansiot suurimmillaan nelikymppisenä, yrittäjällä työtulon huippu kuusikymppisenä

Ikäryhmittäin tarkasteltuna vakuutetut kuukausiansiot ovat korkeimmillaan 45–49-vuotiailla palkansaajilla. Heillä mediaaniansiot olivat yli 3 600 euroa kuukaudessa vuonna 2022.

YEL-yrittäjillä työeläkevakuutetun työtulon mediaani on korkeimmillaan vanhemmissa ikäryhmissä. Viime vuonna 55–64-vuotiailla yrittäjillä mediaanityötulo oli yli 1 600 euroa, ja 65–68-vuotiailla lähes 1 900 euroa kuukaudessa.

Kuvan tiedot saavutettavana Excel-tiedostona.

MYEL-vakuutetuilla kuukausityötulon mediaani on suurimmillaan 30–34-vuotiailla. Heidän työtulonsa oli viime vuonna noin 2 000 euroa kuukaudessa.

Kunta-ala ja yksityinen sektori kasvavat

Vuoden 2022 lopussa työeläkevakuutettuja oli kaikkiaan 3,4 miljoonaa ja heistä 2,5 miljoonaa oli työssä. Yksityisellä sektorilla työskenteli lähes 1,9 miljoonaa vakuutettua ja julkisella sektorilla reilut 700 000 vakuutettua. Molemmilla sektoreilla työskenteli samanaikaisesti noin 100 000 henkilöä.

– Suomessa työvoima on painottunut entistä enemmän kunta-alalle ja yksityiselle sektorille. Kun työntekijämäärä on laskenut valtiolla kymmenessä vuodessa kymmenen prosenttia, se on samaan aikaan kasvanut kunta-alalla kymmenen prosenttia. Lukumääräisesti eniten on kuitenkin paisunut yksityinen sektori, kehittämispäällikkö Jari Kannisto toteaa.

Samaan aikaan maatalousyrittäjien määrä on vähentynyt rajusti, lähes 30 prosenttia. Vastaavasti muiden yrittäjien määrä on hieman noussut.

Valtion rooli työllistäjänä on ollut laskevassa suunnassa. Valtion palveluksessa olleiden määrä on laskenut 30 prosenttia vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen, mutta nyt lasku näyttäisi pysähtyneen 130 000 työntekijän tasolle.

ETK:n tilastot huomioivat myös epäsäännölliset ansiotyöt

ETK:n julkaisemat eläkevakuutustilastot perustuvat työeläkevakuutettuihin ansioihin. Niihin lasketaan kaikki työeläkevakuutettu työ, myös epäsäännöllinen, joka voi olla kestoltaan lyhyt tai osa-aikainen. Osa-aikatyötä tekevien määrä vaihtelee toimialoittain, mikä heijastuu myös keskiansioihin. Yrittäjällä kuukausityötulo on muodostettu vakuutuksen voimassaolokuukausien perusteella.

Suomen palkkarakennetilastoja julkaisee Tilastokeskus. Tilastokeskuksen mukaan kokoaikatyötä tekevien palkansaajien kokonaisansiot olivat viime vuonna keskimäärin 3 848 euroa kuukaudessa. Mediaani oli 3 411 euroa.

Vuosittain työuransa aloittaa lähes 100 000 nuorta

Vuosittain työeläkejärjestelmän piiriin tulee noin 100 000 uutta henkilöä. Valtaosa heistä on työuraansa aloittelevia nuoria. Tässä joukossa on mukana myös maahanmuuttajia. Vuonna 2022 reilu puolet uusista vakuutetuista oli alle 20-vuotiaita ja lähes neljännes heistä oli 20–29-vuotiaita.

Suomessa ikävälillä 17–68 tehty ansiotyö ja yrittäjätoiminta on työeläkevakuutettava. Yrittäjätoiminnassa vakuuttamisen alaikäraja on 18 vuotta.

Työnantajilla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöilleen työeläkevakuutus. Työnantaja on yleensä yritys, valtio, kunta tai seurakunta, mutta se voi olla myös kuka tahansa yksityinen henkilö.

Lisätiedot:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.