Ajankohtaislistaus
18.3.2019

Venäjällä vuonna 2019 voimaan tullut eläkeuudistus nostaa miesten eläkeikää asteittain nykyisestä 60 vuodesta 65 vuoteen ja naisten eläkeikää 55 vuodesta 60 vuoteen.

Työeläke muodostuu tasasuuruisesta perusmäärästä ja ansiosidonnaisesta osasta sekä mahdollisesta rahastoeläkkeestä. Eläkkeen määräytymisessä on siirrytty nykyiseen eläkepisteiden perusteella karttuvaan työeläkkeeseen vuodesta 2015 lähtien. Samalla vuonna 2002 käyttöön otettu yksilöllisiin eläketileihin perustuva rahastoeläkejärjestelmä muutettiin vapaaehtoiseksi. Rahastoeläkejärjestelmään ei kuitenkaan kerätä eläkemaksuja vuosina 2015-2020.

Keskimääräinen vanhuuseläke on noin 200 euroa kuukaudessa. Hallitus on luvannut parantaa eläkeläisten asemaa kohdistamalla eläkeiän nostamisesta säästyviä varoja eläketason korottamiseen indeksitarkistusten yhteydessä.

Lue lisää Venäjän eläkejärjestelmästä

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.