Ajankohtaislistaus
10.6.2022

Osittaisen vanhuuseläkkeen ottaneet siirtyvät eläkkeelle vanhuuseläkkeen alaikärajalla useammin kuin ne, jotka eivät sitä ota. Myös aiemman osa-aikaeläkkeen ottaneet toimivat samoin. Osittaisen eläkkeen ottaneet myös jatkavat harvemmin työskentelyä tavoite-eläkeikään asti, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) tutkimus.

Osittaisten eläkkeiden on kuitenkin toivottu tukevan työurien pidentämistä tarjoamalla keinoja yhdistää työnteko ja eläke.

– Tutkimuksen havainto siitä, että osittaisen eläkkeen ottaneiden ja sen ottamatta jättäneiden välillä on suuria eroja vanhuuseläkkeelle siirtymisessä, on tärkeä tieto työurien pidentämistavoitteen kannalta, erikoistutkija Ilari Ilmakunnas Eläketurvakeskuksesta toteaa.

Jotta osittaiset eläkkeet pidentäisivät työuria, tulisi niiden olla yhteydessä myöhäisempään vanhuuseläkkeelle siirtymiseen.

Eri väestöryhmät korostuvat osittaisten eläkemuotojen saajissa

Tutkimuksessa on tarkasteltu vuoden 2017 eläkeuudistuksessa käyttöön otetun osittaisen vanhuuseläkkeen ja aiemman osa-aikaeläkkeen yleisyyttä, taustatekijöitä ja yhteyttä vanhuuseläkkeelle siirtymiseen.

Osa-aikaeläke ja osittainen vanhuuseläke ovat tutkimuksen mukaan lähes toistensa vastakohtia siinä, mitkä väestöryhmät tyypillisimmin nostavat varhaiseläkkeen.

– Aiemman osa-aikaeläkkeen nostaneet olivat keskimääräistä useammin naisia, julkisella sektorilla työskenteleviä ja korkeakoulututkinnon suorittaneita. Osittaisen vanhuuseläkkeen nostaneet ovat puolestaan useammin miehiä, yksityisellä sektorilla työskenteleviä ja perus- tai keskiasteen koulutuksen saaneita, ekonomisti Satu Nivalainen Eläketurvakeskuksesta kuvaa.

Osittainen vanhuuseläke on osa-aikaeläkettä suositumpi

Tutkimuksen mukaan osittainen vanhuuseläke on osa-aikaeläkettä suositumpi.

– Osittainen vanhuuseläke on joustava eläkemuoto. Se mahdollistaa osittaisen eläkkeen nostamisen ilman työskentelyyn liittyviä ehtoja. Aikaisemmin osa-aikaeläke edellytti taas siirtymistä kokoaikaisesta työskentelystä osa-aikaiseen työskentelyyn, Ilmakunnas kertoo.

Tutkimuksessa on vertailtu 1954 ja 1956 syntyneiden varhaiseläkkeiden nostamista kokoaikaisesti työskentelevien joukossa. Varhaiseläkemuotojen yhteyksiä työskentelemiseen tai vanhuuseläkkeelle siirtymiseen ei ole juuri aiemmin tutkittu Suomessa tai muissa maissa. Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli on julkaistu Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä.

Lue tutkimusartikkeli:
Osa-aikaeläke ja osittainen vanhuuseläke: Yleisyys, taustatekijät ja yhteys vanhuuseläkkeelle siirtymiseen (Julkari)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.