Ajankohtaislistaus
11.3.2019

Sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihanke on päättynyt. Hankkeessa käsiteltiin osatyökykyisten työllistymisen esteitä useasta näkökulmasta. Hankkeen aikana kehitelty lineaarinen malli joustavoittaa osatyökykyisten eläke- ja työtulojen yhteensovittamista.

Yksi kärkihankkeen työryhmistä käsitteli työkyvyttömyyseläkkeensaajien työskentelyyn liittyviä kannustinloukkuja.

Työryhmä ehdottaa, että osatyökyvyttömyyseläkettä saaville tulisi mahdollisuus myös Kelan osaeläkkeeseen. Samalla työn tekemisen kannustinloukkuja purettaisiin ottamalla käyttöön ns. lineaarinen malli.

Tämä tarkoittaa, että eläkkeensaajan työtulot ja eläke sovitettaisiin automaattisesti kuukausittain yhteen työryhmän ehdottaman laskentakaavan mukaisesti. Tietyn ansiorajan jälkeen ylimenevä työansio pienentäisi sekä työeläkettä että kansaneläkettä samalla tavalla samaan aikaan niin, että kokonaistulotaso ei työnteon lisäämisen vuoksi laskisi. Työryhmä ei ehdota täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen vastaavaa mallia.

”Kelan osaeläkettä ja lineaarista mallia on pohdittu jo pitkään. Tulorekisteri teki tämän mallin toteuttamisen mahdolliseksi”, kertoo työryhmän valmistelussa mukana ollut kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi Eläketurvakeskuksesta.

Uusi ansioiden ja eläkkeen yhteensovittamisen malli voisi tulla voimaan vuoden 2022 alusta, jos hallituksen esityksen valmistelu päätetään aloittaa ensi syksynä.

STM-tiedote: Asenteet ja työmarkkinat ovat muuttuneet: Osatyökykyisillä on nyt töitä

 

 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.