Ajankohtaislistaus
23.4.2020

Eläketurvakeskus on antanut eläkelaitoksille soveltamisohjeen, jossa on suosituksia työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutusetuuksien maksamisesta koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Ohjeen voimassaoloa on pidennetty elokuun loppuun asti.

Ohjeen mukaan työkyvyttömyyseläkkeen maksu jatkuu normaalisti myös silloin, kun etuudensaaja saa työmääräyksen. Työmääräyksen ajalta työkyvyttömyyseläkkeen saajan ansioraja voi ylittyä. Ansioita ei oteta huomioon ansiovalvonnassa.

Ohjeessa on tietoa myös kuntoutusetuuksista. Lähtökohtana kuntoutusetuuksien maksamiselle on etuudensaajan osallistuminen kuntoutukseen.

Soveltamisohje luettavissa Työeläkelakipalvelusta

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.