Tillbaka till Aktuellt
23.4.2020

Pensionsskyddscentralen har gett pensionsanstalterna en tillämpningsanvisning med rekommendationer om hur invalidpension och rehabiliteringsförmåner ska utbetalas medan det råder undantagsförhållanden p.g.a. coronavirusepidemin.  Anvisningens giltighetstid har förlängts till slutet av augusti.

Enligt anvisningen ska utbetalningen av invalidpension fortsätta normalt också när mottagaren får ett arbetsförordnande.  Invalidpensionstagarens inkomstgräns får överskridas för den tid då arbetsförordnandet gäller. Inkomsterna av arbetet beaktas inte vid inkomstövervakningen.

Anvisningen innehåller också information om rehabiliteringsförmåner. Utgångspunkten för utbetalningen av rehabiliteringsförmåner är att mottagaren deltar i rehabilitering.

Tillämpningsanvisningen på Telp.fi 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.