Ajankohtaislistaus
8.9.2022

Poikkeuksellisen suuri työeläkeindeksikorotus vaikuttaa vuodenvaihteessa 2022–2023 siihen, milloin eläke kannattaa aloittaa. Tämä on huomioitu Työeläke.fi-verkkopalvelun arviolaskureissa ikäluokkarajauksin. Käyttäjille tarjotaan sivustolla korvaavaa tietoa ja esimerkkejä.

Voimakkaan hintojen nousun seurauksena työeläkeindeksi kasvaa vuoden 2023 alussa selvästi enemmän kuin palkkakerroin. Tämän takia vuoden 2022 puolella eläkkeelle siirtyvä saa suuremman indeksikorotuksen kuin eläkkeelle siirtymistä vuoden vaihteen yli lykkäävä.

Poikkeuksellinen indeksikehitys vaikuttaa myös siihen, mikä vaikutus osittaisen vanhuuseläkkeen ottamisajankohdalla on. Vaikutus näkyy osittaisessa vanhuuseläkkeessä ja myös sen jälkeen alkavassa vanhuuseläkkeessä.

Työeläke.fi:n arviolaskureiden käyttö on toistaiseksi estetty niiltä ikäluokilta, jotka täyttävät eläkkeen alaikärajan vuonna 2022, tai ovat täyttäneet sen jo aiemmin. Eläkelaskurit eivät antaisi tässä poikkeuksellisessa tilanteessa oikeaa kuvaa eläkkeen lykkäämisen vaikutuksesta. Laskureiden sijaan tarjoamme lisätietoa ja indeksikehityksen vaikutusta kuvaavia esimerkkejä.

Vanhuuseläkearviota eivät voi laskea vuonna 1958 tai sitä ennen syntyneet ja
osittaisen vanhuuseläkkeen arviota vuonna 1961 tai sitä ennen syntyneet.

Eläkkeelle jäämistä kannattaa suunnitella omasta henkilökohtaisesta tilanteesta käsin. Lisätietoa eläkkeen suunnitteluun saa oman eläkelaitoksen verkkopalvelusta sekä eläkeneuvonnasta.

Eläketurvakeskuksen tämänhetkinen ennuste työeläkeindeksin kasvusta on noin 6,9 prosenttia. Palkkakertoimen puolestaan arvioidaan kasvavan noin 3,7 prosenttia. Työeläke.fi-palvelun esimerkeissä on käytetty näitä ennusteita. Ennusteita ja esimerkkejä päivitetään syksyn aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee vahvistetut vuoden 2023 työeläkeindeksit lokakuun lopulla.

Indeksit työeläkkeissä

Työeläkkeisiin vaikuttaa kaksi indeksiä, työeläkeindeksi ja palkkakerroin:

  • Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevia eläkkeitä ostovoiman turvaamiseksi.
  • Palkkakertoimella tarkistetaan eläkkeelle siirtyvän henkilön työuran aikaiset ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasolle.

Työeläkeindeksissä suurempi paino on hintakehityksellä ja palkkakertoimessa ansiokehityksellä. Molemmat indeksit tarkistetaan vuosittain tammikuussa.

Lisää aiheesta:

Kuva: Katri Lehtola

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.