Ajankohtaislistaus
21.3.2019
Mobiilityö

Huhtikuun alusta alkaen muuttuvat Suomeen töihin tulevien ja Suomesta ulkomaille lähtevien oikeudet saada Kelan etuuksia. Lakimuutoksella on vaikutuksia myös kolmansiin maihin lähteville lähetetyille työntekijöille ja yrittäjille.

Huhtikuun 1. päivästä voimaan tulevat muutokset eivät sen sijaan koske Suomesta EU- tai ETA-maihin eikä sosiaaliturvasopimusmaihin lähetettyjä työntekijöitä ja yrittäjiä. Heidän A1-todistuksen hakeminen ja oikeus kuulua Suomen sosiaaliturvaan säilyvät edelleen ennallaan.

Rajat ylittävään työskentelyyn uudella lailla vaikutuksia

Suomeen tulevalla työntekijällä on 1.4. alkaen työsuhteen kestosta tai viikkotyötuntimäärästä riippumatta oikeus Kelan etuuksiin, kun palkka vastaa työttömyysturvan peruspäivärahan kuukausittaista määrää (vähintään 696,60 e/kk vuonna 2019). Palkkatiedot Kela saa tulorekisteristä, jonne työnantaja ilmoittaa palkat kuukausittain.

Jos henkilö tulee Suomeen muusta syystä kuin työntekijänä, oikeus etuuksiin määräytyy asumisen perusteella. Asumisperusteisilla etuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi sairausvakuutuksen etuuksia ja lapsilisää.

Kolmansiin maihin eli EU- ja ETA- sekä sosiaaliturvasopimusmaiden ulkopuolelle lähetettyjen työntekijöiden oikeus etuuksiin säilyy enintään viisi vuotta. Sama viiden vuoden enimmäisaika koskee myös muun muassa tutkijoita ja kehitysyhteistyöntekijöitä. Ennen lainmuutosta nämä henkilöt ovat voineet säilyttää oikeuden Kelan sosiaaliturvaan ulkomailla jopa 10 vuoden ajan.

Kolmanteen maahan lähtevä, Suomessa asuva yrittäjä voi ulkomailla työskennellessään saada Kelan etuuksia enintään 12 kuukauden ajan, edellyttäen, että yrittäjällä on YEL-vakuutus koko ulkomailla työskentelyn ajan voimassa.

Kolmansiin maihin muuten kuin lähetettynä työntekijänä tai yrittäjänä lähtevä voi vastedes oleskella ulkomailla kuusi kuukautta (aiemman 12 kuukauden sijaan) ja säilyttää oikeutensa Kelan etuuksiin tämän ajan.

Ulkomailla oleskelulla vaikutus Kela-etuuksiin

Ulkomaille lähtevän etuudensaajan tulisi ilmoittaa oleskelun kestosta ja tarkoituksesta Kelaan jo etukäteen. Ilmoituksen perusteella Kela selvittää ulkomaille muuton vaikutuksen etuuksien maksuun. Kela ei jatkossa anna erillistä päätöstä asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuulumista automaattisesti.

Oikeus etuuksiin Suomessa asuvana, Suomessa työskentelevänä tai ulkomailla oleskeltaessa selvitetään osana jo maksussa olevaa tai uutta etuutta koskevaa ratkaisua. Jokainen voi tarkistaa Kelan asiointipalvelussa Suomessa tai ulkomailla asumista koskevat tietonsa, joiden perusteella Kela tarvittaessa ratkaisee oikeuden sosiaaliturvaan.

Aiheesta lähemmin: 
Sosiaaliturva ulkomaan työskentelyn aikana (Etk.fi)

A1-todistuksen hakeminen (Etk.fi)

Asumiseen perustuva sosiaaliturva kansainvälisissä tilanteissa (STM:n esite, loppuraportti, pdf)

Muutoksia Suomeen töihin tulevien ja ulkomaille lähtevien oikeuksiin saada etuuksia (Kela.fi, tiedote 15.1.2019)

Kuva: STM

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.