Ajankohtaislistaus
1.7.2021

Kelan ja Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreessa selvityksessä kartoitettiin kuntoutustuelta työhön palaamista koskevaa aiempaa tutkimusta sekä tarkasteltiin rekisteriaineistolla kuntoutustuen vuonna 2015 aloittaneiden henkilöiden siirtymistä muille etuuksille ja työelämään. Lisäksi selvityksessä tarkasteltiin kuntoutustuen aikaisen kuntoutukseen osallistumisen merkitystä työhön paluun näkökulmasta.

Kelan julkaiseman selvityksen mukaan rekisteritarkastelu osoitti, että työhön palaaminen kuntoutustuelta oli kahden ja neljän vuoden seurannassa harvinaista. Kuntoutusta saaneilla työhön palaaminen oli kuitenkin muita yleisempää.

Kuntoutustuelta palataan työelämään vain harvoin

Aiemman, pääosin kotimaisen tutkimustiedon perusteella kuntoutustuelta eli määräaikaiselta työkyvyttömyyseläkkeeltä takaisin työhön palaaminen ei ole yleistä. Aiemmissa kotimaisissa työeläkejärjestelmään kohdistuneissa tutkimuksissa työhön palanneiden osuudet ovat vaihdelleet pääosin reilusta kymmenestä prosentista 25 prosenttiin.

Voimassa oleva työsuhde ennen kuntoutustuen alkamista, nuorempi ikä ja kuntoutustoimenpiteisiin osallistuminen edistävät kirjallisuuskatsauksen mukaan työhön paluuta.

– Jos perusteena kuntoutustuelle oli somaattinen sairaus, kuten tuki- ja liikuntaelinten sairaus, työhön paluu oli tutkimusten mukaan todennäköisempää verrattuna mielenterveyden häiriöihin, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Karoliina Koskenvuo.

Rekisteriseuranta tuotti uutta tietoa kuntoutustuen aloittaneiden tilanteesta

Kuntoutustuen vuonna 2015 aloittaneiden 9 699 henkilön tilannetta tarkasteltiin Kelan ja Eläketurvakeskuksen rekisteriaineistoilla kahden ja neljän vuoden kuluttua kuntoutustuen alkamisesta.

– Tämän selvityksen rekisteritarkastelut ovat aikaisempaa kattavampia, koska tarkasteluissa olivat mukana kaikki sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmästä kuntoutustukea saaneet ja etuus- ja työtilannetietoja hyödynnettiin monipuolisesti, sanoo Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Mikko Laaksonen.

Kahden vuoden sisällä kuntoutustuen alkamisesta pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle oli siirtynyt 23 prosenttia ja neljän vuoden sisällä 31 prosenttia.

Yhteensä 66 prosenttia kuntoutustuen vuonna 2015 aloittaneista oli täydellä tai osittaisella työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntoutustuella kahden vuoden kuluttua ja 55 prosenttia neljän vuoden kuluttua.

– Myös sillä, mistä eläkejärjestelmästä kuntoutustuki oli myönnetty, oli merkitystä. Kuntoutustuen jatkuminen kahden vuoden seurannassa oli yleisintä vain Kelan kuntoutustukea saaneilla, jotka ovat usein nuoria. Työhön paluu taas oli yleisempää niillä, jotka saivat kuntoutustukea vain työeläkejärjestelmästä, toteaa Laaksonen.

Selvitys on STM:n tilaama ja se on toteutettu Kelan tietopalvelujen ja Eläketurvakeskuksen tutkimuksen yhteistyönä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.