Ajankohtaislistaus
19.10.2021

Suomen eläkejärjestelmä sijoittui seitsemänneksi kansainvälisessä Global Pension Index -vertailussa. Suomen kokonaispisteet nousivat viime vuodesta, mutta sijoitus laski kaksi sijaa, kun edelle nousivat Islanti ja Norja. Suomalainen eläketurva valittiin jälleen kerran maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi.

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) on vuosittain koottava kansainvälinen eläkejärjestelmien vertailu. Kolmetoista kertaa järjestetty vertailu laajeni tänä vuonna merkittävästi: mukana on nyt 43 maata, jotka kattavat yli neljän miljardin ihmisen eläketurvan.

Suomen kokonaispisteet paranivat hieman viime vuodesta. Tästä huolimatta sijoitus laski kaksi sijaa seitsemänneksi.

Maailman parhaaksi eläkejärjestelmäksi valittiin vertailun ensikertalainen, Islanti. Toiseksi ja kolmanneksi sijoittuivat vuodesta toiseen mitalisijoille yltäneet Hollanti ja Tanska.

Islannin menestys oli odotettavissa. Tanskan ja Hollannin lailla Islannin työeläkejärjestelmä on täysin rahastoitu. Lisäksi maassa tehdään pitkiä työuria: eläkeikä on 67 vuotta ja ikääntyneiden työllisyysaste on korkea. Myös maan vähimmäiseläketurva on hyvällä tasolla.

Pohjoismaat olivat jälleen kerran hyvin edustettuina kärkikymmenikössä. Koko hyvinvointivaltioiden viisikko mahtui kymmenen parhaan joukkoon.

– Vertailu naapureihin on aina kiinnostavaa. Ehkä yllättäen Norjalla on Pohjoismaista matalin arvio eläkejärjestelmän kestävyydessä. Vähemmän yllättäen Ruotsin pisteet olivat matalimmat eläkkeiden riittävyydessä. Suomi oli neljäs Pohjoismaa näissä molemmissa osioissa, kertoo suunnitteluosaston päällikkö Ismo Risku Eläketurvakeskuksesta.

Suomen valtteja luotettavuus ja yksinkertaisuus

MCGPI-vertailussa eri maiden eläkejärjestelmiä arvioidaan eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta.

Suomi sai jo kahdeksatta kertaa vertailun parhaimmat pisteet eläkejärjestelmien hallinnon luotettavuudesta ja läpinäkyvyydestä.

Kansalaisen näkökulmasta Suomen järjestelmä on yksinkertainen ja läpinäkyvä. Eläkekertymä seuraa mukana työpaikan vaihdoista huolimatta ja sen määrän voi tarkistaa milloin vain työeläkeotteelta.

–  Suomi ja Norja muodostavat kärkiparin hallinnon toimivuuden suhteen. Tanska ja Ruotsi jäävät sen sijaan kärkikymmenikön ulkopuolelle. Molemmissa maissa työeläketurva on kompleksisempi kokonaisuus kärkikaksikkoon verrattuna, kertoo yhteyspäällikkö Mika Vidlund Eläketurvakeskuksesta.

Ikääntyneiden työllisyysaste jäljessä muita Pohjoismaita

Suomen kehityskohteiksi Global Pension Index listaa minimieläketurvan parantamisen, kotitalouksien säästämisasteen ja työeläkemaksujen rahastointiasteen nostamisen sekä ikääntyneiden työllisyysasteen parantamisen.

Ikääntyneiden työllisyysaste (55–64-v) on kasvanut Suomessa merkittävästi, 10 prosenttiyksikköä viime vuosikymmenen aikana. Tästä huolimatta se on edelleen selvästi muita Pohjoismaita alhaisempi. Esimerkiksi Ruotsissa ikääntyneiden työllisyysaste (77 %) on lähes kymmenen prosenttiyksikköä Suomea (68 %) korkeampi (2020).

Mercer Global Pension Index 2021 -vertailun top 10 eläkejärjestelmät Excel-taulukkona

Teemavuosi 2021: Sukupuolten eläke-erot luupin alla

  • Vuonna 2021 Global Pension Index kiinnitti erityistä huomiota sukupuolten välisiin eläke-eroihin.
  • Suomi sijoittui tasa-arvoisimpaan kolmannekseen, kun vertailtiin sukupuolten välisiä eläke-eroja OECD34-maiden kesken.
  • Taakse jäivät muun muassa Norja ja Ruotsi.
  • Suomessa naisten eläke on 23 prosenttia miehiä matalampi.
  • Pienin sukupuolten välinen eläke-ero on Virossa (alle 5 %), mutta lähes puolet maan eläkeläisistä on pienituloisia.
  • Suurin sukupuolten välinen eläke-ero on Japanissa (lähes 50 %).

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.