Tillbaka till Aktuellt
19.10.2021

Finlands pensionssystem rankades som sjunde i den internationella jämförelsen Mercer Global Pension Index. Finlands totalpoäng höjdes från i fjol, men placeringen sjönk med två steg i och med att Island och Norge gick förbi. Pensionsskyddet i Finland utsågs än en gång till världens tillförlitligaste och transparentaste.

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) är en årlig internationell jämförelse av pensionssystem. Jämförelsen har ordnats tretton gånger och ökade betydligt i omfattning i år: den här gången deltar 43 länder, vilket täcker mer än fyra miljarder människors pensionsskydd.

Finlands totalpoäng förbättrades något från i fjol. Trots det sjönk placeringen med två pinnhål till sjunde plats.

Som bästa pensionssystemet i världen valdes Island, som var med för första gången. Tvåa och trea var Nederländerna och Danmark, som år efter år har kommit på medaljplats.

Islands framgång var väntad. I likhet med Danmark och Nederländerna har Island ett fullt fonderat arbetspensionssystem. Dessutom arbetar folk länge där: pensionsåldern är 67 år och sysselsättningsgraden bland äldre personer är hög. Minimipensionerna i landet är också på en god nivå.

De nordiska länderna var än en gång väl representerade bland tio i topp. Alla fem nordiska välfärdsstater kom bland de tio bästa.

– Det är alltid intressant att jämföras med grannarna. Kanske överraskande har Norge den lägsta bedömningen i fråga om pensionssystemets hållbarhet bland de nordiska länderna. Mindre överraskande är att Sverige fick lägsta poäng i fråga om tillräckliga pensioner. Finland kom som fjärde bland de nordiska länderna i båda de här avseendena, säger Ismo Risku, chef för Pensionsskyddscentralens planeringsavdelning.

Tillförlitlighet och enkelhet är Finlands trumfkort

I MCGPI-jämförelsen utvärderas pensionssystemen i olika länder med utgångspunkt i pensionernas tillräcklighet, systemets hållbarhet och förvaltningens tillförlitlighet.

Finland fick redan för åttonde gången de bästa poängen i hela jämförelsen för tillförlitlighet och transparens i pensionssystemens förvaltning.

Ur den enskildes synvinkel är Finlands system enkelt och transparent. Den intjänade pensionen följer med trots att man byter jobb och det går när som helst att ta reda på hur stor den är genom att kontrollera sitt arbetspensionsutdrag.

–  Finland och Norge är i toppen i fråga om välfungerande administration. Danmark och Sverige kommer däremot inte bland de tio bästa. I båda de här länderna utgör arbetspensionsskyddet en mer komplex helhet jämfört med de två bästa, säger kontaktchef Mika Vidlund på Pensionsskyddscentralen.

Sysselsättningen bland äldre personer ligger efter de övriga nordiska länderna

Som utvecklingsobjekt för Finland räknar Global Pension Index upp bl.a. en förbättring av minimipensionerna, en ökning av hushållens sparande, en höjning av fonderingsgraden för arbetspensionsavgifterna och en förbättring av sysselsättningsgraden bland äldre personer.

Sysselsättningsgraden i åldersgruppen 55–64 år har ökat betydligt, med 10 procenenheter, under det senaste årtiondet. Trots det är den klart lägre än i de övriga nordiska länderna. Till exempel i Sverige är sysselsättningsgraden i den åldersgruppen (77 %) nästan tio procentenheter högre än i Finland (68 %) (2020).

Mercer Global Pension Index 2021 -jämförelsen, 10 i topp bland pensionssystemen som Excel-tabell


Temaåret 2021: Skillnader i pension mellan män och kvinnor

  • År 2021 fästes det särskild uppmärksamhet i skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner i Global Pension Index.
  • Finland placerade sig i den mest jämställda tredjedelen, när pensionsskillnaderna mellan könen jämfördes bland OECD34-länderna.
  • Bland annat Norge och Sverige låg efter.
  • I Finland har kvinnor 23 procent lägre pension än män.
  • Den minsta skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner finns i Estland (under 5 %), men nästan hälfte av pensionärerna där är låginkomsttagare.
  • Störst är skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner i Japan (nästan 50 %).

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.