Ajankohtaislistaus
19.10.2020

Suomen eläkejärjestelmä sijoittui viidenneksi tänään julkistetussa kansainvälisessä Global Pension Index -vertailussa. Suomen sijoitus laski yhden sijan, kun Israel nousi yllättäen kärkikolmikkoon. Suomi valittiin jo seitsemättä kertaa maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi järjestelmäksi.

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) on vuosittain koottava kansainvälinen eläkejärjestelmien vertailu, joka toteutettiin tänä vuonna kahdettatoista kertaa. Vertailu on laajentunut vuosi vuodelta, tänä vuonna mukana oli jo 39 maata.

Maailman parhaaksi eläkejärjestelmäksi valittiin jo kolmatta kertaa peräkkäin Hollanti. Toiseksi sijoittui Tanska ja kolmanneksi ensimmäistä kertaa vertailuun osallistunut Israel.

Vertailun musta hevonen kiilasi Australian ja Suomen edelle muutaman pisteen erolla. Seurauksena Suomen sijoitus laski yhden sijan viidenneksi. Suomen taakse jääneet naapurimaat Ruotsi ja Norja sekä Singapore saivat kaikki saman pistemäärän.

Suomi häviää Israelille eläkejärjestelmän kestävyydessä. Israelin väestörakenne on nuori ja maassa on korkea kokonaishedelmällisyysluku (3,0), toisin kuin Suomessa (1,4). Maan eläkemenot ovat pienet, työeläke maksuperusteinen ja täysin rahastoitu.

Suomen kokonaispisteissä ei tapahtunut suurta muutosta edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2020 alussa voimaan tullut kansan- ja takuueläkkeen korotus ei vielä näy vertailussa.

– Muita maita matalampi syntyvyys heikentää Suomen eläkejärjestelmän kestävyyttä tässä vertailussa, kertoo johtaja Jaakko Kiander Eläketurvakeskuksesta.

Eläkeyhtiöiden vastuullinen sijoittaminen paransi läpinäkyvyyttä

Global Pension Indexissä eri maiden eläkejärjestelmiä arvioidaan eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta.

Suomi sai jo seitsemättä kertaa koko vertailun parhaimmat pisteet eläkejärjestelmien hallinnon luotettavuudesta ja läpinäkyvyydestä.

Tällä osa-alueella Suomen pisteet myös paranivat edellisvuodesta. Eläkeyhtiöiden vastuulliseen sijoittamiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt nostivat hieman jo ennestään korkealla tasolla olevia pisteitä.

Suomessa Pohjoismaiden heikoin ikääntyneiden työllisyysaste

Eläkejärjestelmän kehityskohteiksi Global Pension Index listaa muun muassa kotitalouksien säästämisasteen lisäämisen, työeläkemaksujen rahastointiasteen nostamisen ja ikääntyneiden työllisyysasteen parantamisen.

Suomessa 55–64-vuotiaiden työllisyysaste on selvästi muita Pohjoismaita alhaisempi. Esimerkiksi Ruotsiin verrattuna Suomen ikääntyneiden työllisyysaste (67 %) on kymmenen prosenttiyksikköä matalampi.    

– Ikääntyneiden työllisyysaste on edelleen jäljessä vertailumaista, vaikka kehitys on ollut jo pitkään positiivinen, kertoo Kiander.

Mercer CFA Institute Global Pension Index 2020 -vertailun top 5 eläkejärjestelmät Excel-taulukkona

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.