Ajankohtaislistaus
30.6.2021

Vanhuuseläkkeen saajia on 1,3 miljoonaa henkilöä. Heistä joka neljäs kuuluu suuriin ikäluokkiin. Viime vuonna vanhuuseläkkeelle siirtyi 42 000 henkilöä, viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Työeläkkeitä maksettiin lähes 30 miljardia euroa.

Vuonna 2020 työeläkkeelle siirtyi 61 000 henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli 42 000 henkilöä. Heistä naisia oli hieman enemmän kuin miehiä.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä laski jälleen, reilut 2 000 henkilöä eli 5 prosenttia edellisestä vuodesta. Laskeva kehitys on seurausta vuoden 2017 eläkeuudistuksesta, joka nostaa vanhuuseläkeikää asteittain.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneistä noin puolet (48 %) siirtyi eläkkeelle 63-vuotiaana. Keskimäärin vanhuuseläkkeelle siirryttiin 64,3-vuotiaana.

– Eläkeuudistuksen seurauksena 63-vuotiaana vanhuuseläkkeelle siirtyvien osuus on laskenut. Yhä useampi jää eläkkeelle 64-vuotiaana tai myöhemmin, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Yli puolet vanhuuseläkkeensaajista alle 75-vuotiaita

Työeläkettä sai vuoden 2020 lopussa reilut 1,5 miljoonaa henkilöä, joista vanhuuseläkeläisiä oli 1,3 miljoonaa henkilöä.

Heistä suuriin ikäluokkiin (70–74-vuotiaat) kuuluu joka neljäs, yhteensä 350 000 henkilöä. Alle 75-vuotiaita vanhuuseläkeläisistä on yli puolet.

Sukupuolten ero eliniän pituudessa näkyy tarkasteltaessa vanhempia ikäluokkia. Yli 60 prosenttia 85–89-vuotiaista vanhuuseläkkeensaajista on naisia. Yli 90-vuotiaista naisten osuus on jo yli 70 prosenttia.

– Iäkkäiden eläkeläisnaisten suuri osuus selittyy sillä, että naiset elävät keskimäärin selvästi pidempää kuin miehet, kertoo Palotie-Heino.

Työeläkemeno kasvoi 800 miljoonaa euroa

Vuonna 2020 maksettiin lakisääteisiä eläkkeitä yhteensä 33 miljardia euroa, josta työeläkkeiden osuus oli lähes 30 miljardia euroa.

Työeläkemeno kasvoi edellisvuodesta 800 miljoonaa euroa eli noin kolme prosenttia.

Vanhuuseläkkeiden osuus maksetuista työeläkkeistä oli 88 prosenttia, työkyvyttömyyseläkkeiden osuus 6 prosenttia ja perhe-eläkkeiden osuus 6 prosenttia.

Kuva: Katri Lehtola

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.