Tillbaka till Aktuellt
30.6.2021

Ålderspensionstagarnas antal är 1,3 miljoner personer. Av dem hör var fjärde till de stora åldersklasserna. I fjol gick 42 000 personer ålderspension, fem procent färre än år 2019. I arbetspensioner betalades nära 30 miljarder euro.

År 2020 gick 61 000 personer i arbetspension, varav 42 000 personer gick i ålderspension. Av dem var något fler kvinnor än män.  

De nya ålderspensionstagarnas antal sjönk igen, drygt 2 000 personer eller fem procent från året innan. Den sjunkande utvecklingen är en följd av 2017 års pensionsreform, som höjer pensionsåldern stegvis. 

Ungefär hälften (48 %) av dem som gick i ålderspension gick i pension vid 63 års ålder. I genomsnitt gick man i ålderspension som 64,3-åring. 

– Som en följd av pensionsreformen har andelen 63-åringar som pensioneras med ålderspension minskat. Allt fler går i pension vid 64 års ålder eller senare, berättar statistikchef Tiina Palotie-Heino från Pensionsskyddscentralen. 

Över hälften av ålderspensionstagarna är yngre än 75 år

Vid utgången av år 2020 betalades arbetspension till drygt 1,5 miljoner personer, varav 1,3 miljoner personer var ålderspensionstagare.  

Av dem hör var fjärde till de stora åldersklasserna (70–74-åringar), totalt 350 000 personer. Av ålderspensionstagarna är över hälften yngre än 75 år.  

Skillnaden mellan mäns och kvinnors livslängd syns när man granskar de äldre åldersklasserna.  Över 60 procent av ålderspensionstagarna i åldern 85–89 år är kvinnor. Hos dem över 90 års ålder är kvinnornas andel redan över 70 procent.  

– Den stora andelen äldre pensionärskvinnor beror på att kvinnor i genomsnitt lever klart längre än män, berättar Palotie-Heino.

Arbetspensionsutgiften ökade med 800 miljoner euro

År 2020 betalades sammanlagt 33 miljarder euro i lagstadgade pensioner, varav nära 30 miljarder euro var arbetspensioner. 

Arbetspensionsutgiften ökade från året innan med 800 miljoner euro, dvs. cirka tre procent. 

Ålderspensionernas andel av de utbetalda arbetspensionerna var 88 procent, sjukpensionernas 6 procent och familjepensionernas 6 procent.

Bild: Katri Lehtola

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.