Ajankohtaislistaus
15.2.2019
Iäkäs miestyöntekijä sekoittaa maalia.

Yrittäjätaustaisilla vanhuuseläkeläisillä työskentely on yleisempää kuin palkansaajataustaisilla, todetaan Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreessa tutkimuksessa. Palkansaajataustaisista vain joka kymmenes työskentelee eläkkeellä.

Yrittäjätaustaisista vanhuuseläkeläisistä peräti 33 prosenttia työskentelee eläkkeellä, kun työssäkäynnin alarajana pidetään 2 000 euron vuosittaista ansiotuloa. Palkansaajataustaisista eläkeläisistä työskentelee 12 prosenttia.

Yrittäjien muita aktiivisempi työura ilmenee myös suurempia ansiotuloja tarkastelemalla. Kun työssäkäynnin alarajana pidetään 10 000 euron vuosittaista ansiotuloa, yrittäjätaustaisista vanhuuseläkeläisistä työskentelee 17 prosenttia ja palkansaajataustaisista eläkeläisistä 5 prosenttia.

– Suomen tulos vastaa kansainvälisiä tutkimuksia, joissa on havaittu yrittäjien jatkavan työskentelyä vanhuuseläkkeellä, ETK:n erikoistutkija Anu Polvinen kertoo.

Yli 70 prosenttia yrittäjätaustaisista vanhuuseläkeläisistä oli työssä myös ennen eläkkeen alkamista. Tämä on huomattavasti suurempi osuus kuin palkansaajataustaisilla eläkeläisillä.

Myös pienituloisia vanhuuseläkeläisiä käy töissä

Vanhuuseläkkeen rinnalla tehtävä ansiotyö on yleisintä korkeakoulutetuille, hyvässä sosioekonomisessa asemassa oleville sekä niille, jotka olivat työssä jo ennen eläkkeelle siirtymistä.

Polvinen havaitsi tutkimuksessaan vanhuuseläkeläisten joukossa kuitenkin myös pienen työtekevien ryhmän, joka kuuluu alimpaan tuloluokkaan. Tämän ryhmä saa ETK:n tutkijan huolestuneeksi.

– Joillakin vanhuuseläkeläisillä näyttää olevan taloudellista välttämättömyyttä työntekoon. Jatkotutkimuksen tarve työnteon motiiveista ja mahdollisuuksista on ilmeinen. Meillä ei ole myöskään tietoa, kuinka pitkään työnteko jatkuu vanhuuseläkkeellä.

Tutkimuksessa käytettiin Tilastokeskuksen tulonjakoaineistoa vuodelta 2012. Aineisto sisältää tiedot noin 58 000 vanhuuseläkeläistä, jotka olivat iältään 63–74-vuotiaita. Näistä 6 500 henkilöllä oli yrittäjätausta ja 52 000 palkansaajatausta.

Anu Polvisen, Juha Rantalan ja Susan Kuivalaisen artikkeli Vanhuuseläkkeellä ja työssä – tutkimus vanhuuseläkeläisten työssäkäynnin yleisyydestä ja sosioekonomisista eroista julkaistiin Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä 15.2.2019.

Lisätietoa

Erikoistutkija Anu Polvinen, etunimi.sukunimi(a)etk.fi, puh. 029 411 2218

Kuva: iStock

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.