Ajankohtaislistaus
3.5.2023
Kuva: Katri Lehtola

Vuonna 2022 alkoi lähes 35 000 uutta osittaista vanhuuseläkettä, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Huomattavan moni hyvätuloinen valitsi viime vuonna osittaisen vanhuuseläkkeen. Sitä nostetaan tyypillisesti puolikkaana, joka oli keskimäärin 830 euroa kuukaudessa.

Eläketurvakeskuksen (ETK) uusien tilastojen mukaan viime vuosi oli osittaisen vanhuuseläkkeen ennätysvuosi. Vuonna 2022 alkoi lähes 35 000 uutta osittaista vanhuuseläkettä, mikä on noin kaksi ja puoli kertaa enemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna. Samalla eläke-etuuden ottaneiden keski-ikä nousi, kun erityisesti vanhuuseläkkeen alaikärajaa lähellä olevat suomalaiset hakivat osittaista vanhuuseläkettä innokkaasti. Etuuden valinneiden keski-ikä oli viime vuonna 62,4 vuotta. 

Pääsyy osittaisen vanhuuseläkkeen saajien määrän voimakkaaseen nousuun oli poikkeuksellinen indeksikehitys. Jos viime vuonna ajatteli jäävänsä varsinaiselle vanhuuseläkkeelle vuoden 2023 alkupuoliskolla, oli edullista ottaa osittainen vanhuuseläke jo vuoden 2022 puolella.  

– Moni eläkeikää lähestyvä suomalainen laski, että työeläkeindeksin reipas korotus vuodenvaihteessa nostaisi osittaisen vanhuuseläkkeen määrää selvästi. Tällöin alkuvuoden 2023 aikana alkava varsinainen vanhuuseläke nousisi suuremmaksi kuin silloin, jos osittaista vanhuuseläkettä ei olisi ottanut viime vuoden puolella, kehityspäällikkö Jari Kannisto kertoo. 

Loppuvuodesta keskimääräistä suurempia eläkkeitä 

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksen yhteydessä käyttöönotettu osittainen vanhuuseläke on ollut varsin suosittu. Viime vuoden poikkeuksellisuutta korostaa se, että monilla osittaisen eläkkeen ottaneilla oli keskimääräistä suurempi eläke. 

–  Osittainen eläke oli selvästi korkeampi loppuvuodesta eläkkeen ottaneilla. Ero eläkkeen suuruudessa näkyy myös ikäluokkakohtaisessa tarkastelussa. Lisäksi loppuvuodesta eläkkeen valinneissa oli monia hyvätuloisia, joiden eläke ylitti selvästi keskimääräisen osittaisen vanhuuseläkkeen tason, Kannisto kertoo. 

Vuonna 2022 alkaneet osittaiset vanhuuseläkkeet -kuvion tiedot Excel-taulukossa

Osittaisella vanhuuseläkkeellä voi nostaa omasta eläkekarttumastaan joko puolet tai neljänneksen. Viime vuonna noin neljä viidestä osittaisesta vanhuuseläkkeestä oli puolikkaita, keskimäärin 830 euroa kuukaudessa.  

Osittaista vanhuuseläkettä voi saada 61 ikävuodesta alkaen. Tyypillisesti noin joka kymmenes 61-vuotias valitsee eläke-etuuden. Viime vuonna 1961 syntyneistä tätä mahdollisuutta käytti peräti joka kuudes.  

– Heillä oli aikaa eläkeikään keskimäärin 3 vuotta 6 kuukautta, joka merkitsi keskimäärin 150 euron varhennusvähennystä 50 prosentin tasoisessa kuukausieläkkeessä, Kannisto laskee. 

Valtaosa osittaisen vanhuuseläkkeen valinneista jatkaa työssä 

Kun osa-aikaeläke korvattiin osittaisella vanhuuseläkkeellä, lainsäätäjän tavoitteena oli, että uusi eläkemuoto kannustaisi suomalaisia jatkamaan työntekoa eläkkeen rinnalla.  

Vuonna 2022 noin neljä viidestä osittaisen vanhuuseläkkeen puolikkaana ottaneista oli työssä ennen eläke-etuuden alkamista. Neljänneksen eläkkeen ottaneista työskenteli vielä useampi. Suurin osa heistä jatkoi työssä eläkkeen rinnalla.  

– Puolikkaan eläkkeen valinneista töissä jatkoi yli 70 prosenttia. Neljänneksen eläkkeen valinneista lähes 90 prosenttia jatkoi työntekoa.  Loppuvuonna eläkettä hakivat ensisijaisesti työssä olevat, mikä nosti työssä jatkaneiden osuutta selvästi edellisvuodesta.  

Osittaisen vanhuuseläkkeen valinneiden keskiansiot ennen eläkkeen ottamista eivät eroa merkittävästi muiden samanikäisten palkansaajien keskiansioista.  

Työuraeläke harvojen etuus 

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön myös työuraeläke. Tätä eläke-etuutta on haettu ja myönnetty vain vähän. Viime vuonna työuraeläke alkoi 105 miehellä ja 14 naisella. 

Kolme neljästä työuraeläkkeestä on myönnetty tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella. Niiden osuus myönnetyistä eläkkeistä on lisääntynyt.  

Työuraeläkkeelle siirtyneillä on pitkä työhistoria. Viime vuonna työuraeläkkeelle siirtyneillä oli takanaan keskimäärin reilut 39 vuotta työeläkevakuutettua työuraa. 

Vuoden 2022 lopussa työuraeläke oli suuruudeltaan keskimäärin 2 150 euroa kuukaudessa. 

Osittainen vanhuuseläke

  • korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa 
  • antaa 61 vuotta täyttäneelle henkilölle mahdollisuuden ottaa kertyneestä eläkkeestään maksuun neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %) 
  • vähentää eläkettä pysyvästi 0,4 prosentin kuukausittaisella varhennusvähennyksellä jokaiselta kuukaudelta ennen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttämistä 
  • on mahdollista ottaa myös vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen. Jos osittaisen vanhuuseläkkeen ottaa vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen, siihen lasketaan lykkäyskorotus, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta. 
  • ei liity työaika- tai palkkaseurantaa. Voi olla työtön tai töissä ja nostaa eläkettä. 

Työuraeläke

  • voidaan myöntää vähintään 63-vuotiaalle työntekijälle ennen vanhuuseläkettä 
  • edellyttää vähintään 38 vuoden työuraa rasittavassa ja kuluttavassa työssä 
  • edellyttää lääkärinlausuntoa heikentyneestä työkyvystä 
  • on määrältään eläkkeen alkamiseen mennessä karttunut eläke 
  • maksetaan omaan vanhuuseläkkeen alaikärajaan saakka. 

Lisää aiheesta:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.