Ajankohtaislistaus
31.5.2022

Vuonna 2021 työeläkelaitoksissa tehtiin 10 000 hakemukseen perustuvaa kuntoutuspäätöstä. Myöntöjen osuus kuntoutuspäätöksistä oli 63 prosenttia ja hylkäysten 37 prosenttia. Hylkäysten osuus on noussut merkittävästi vuodesta 2018. Samaan aikaan päätösten määrä on ollut lievässä laskussa.

Työeläkekuntoutujia oli yhteensä 18 400 vuonna 2021. Kuntoutujien määrä pysyi ennallaan. Kuntoutushakemusten ja -päätösten määrät laskivat pari prosenttia edellisvuodesta. 

Kuntoutujien yleisin diagnoosi oli jokin tuki- ja liikuntaelin sairaus (44 %). Seuraavaksi suurin ryhmä olivat mielenterveyssyistä kuntoutujat (28 %).

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat olleet kuntoutuksen yleisin syy koko tilastoseurannan ajan. Viimeisen 10 vuoden aikana mielenterveyskuntoutujien osuus on kasvanut.

– Tämä on linjassa työkyvyttömyyseläkkeissä tapahtuneen kehityksen kanssa. Viimeisten parin vuoden aikana mielenterveyssyyt ovat nousseet yleisimmäksi syyksi hakea työkyvyttömyyseläkettä, kertoo tilastosuunnittelija Marjo Kaasila Eläketurvakeskuksesta.

Mielenterveyden sairauksissa lähes joka toinen kuntoutushakemus hylättiin

Työeläkelaitokset tekivät viime vuonna 10 000 hakemukseen perustuvaa kuntoutuspäätöstä, joista myöntöjä oli 63 prosenttia ja hylkäyksiä 37 prosenttia. Hylkäysprosentti nousi neljä prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Hylkäysten osuus kuntoutuspäätöksistä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Vielä vuonna 2018 hylkäysprosentti oli 21, joten osuus on kasvanut 16 prosenttiyksikköä kolmessa vuodessa. Hylkäyspäätösten lukumäärä on kasvanut ja samaan aikaan kuntoutushakemuksiin perustuvien päätösten määrä on ollut lievässä laskussa.

Hylkäysten osuus hakemuksiin perustuvista kuntoutuspäätöksistä on noussut kaikissa suurimmissa sairausryhmissä. Mielenterveyden sairauksissa hylkäysprosentti on yli kaksinkertaistunut vuoden 2018 tasosta (21 %) vuoden 2021 tasolle (45 %). Kuntoutuspäätösten määrä on kasvanut tässä sairausryhmässä.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksissa hylkäyspäätösten osuus on noussut yhteensä 10 prosenttiyksikköä samalla ajanjaksolla. Viime vuonna tuki- ja liikuntaelinsairauksissa hylkäysten osuus oli 29 prosenttia.

– Yleisin syy hylätä kuntoutushakemus oli se, ettei hakijalla katsottu olevan käytettävissä olevien lausuntojen perusteella riittävää lääketieteellistä syytä, joka aiheuttaisi työkyvyttömyyden uhan. Viime vuonna tällaisia tapauksia oli 64 prosenttia kaikista hylkäyspäätöksistä, ja määrä kasvoi edellisvuodesta.

Työeläkekuntoutus on työeläkevakuuttajien järjestämää ja kustantamaa ammatillista kuntoutusta. Sen tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyttä.

Tyypillinen kuntoutuja keski-ikäinen nainen

  • Hieman yli puolet kuntoutujista on naisia.
  • Kuntoutujien keski-ikä on 47 vuotta.
  • Kolme neljästä kuntoutujasta tulee yksityiseltä sektorilta.
  • Kuntoutujien yleisin diagnoosi on jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus.
  • Kuntoutukseen hakeudutaan yhä useammin mielenterveyssyistä.
  • Kuntoutujille maksettiin toimeentulokorvausta keskimäärin 2 900 €/kk.

Lisää aiheesta:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.