Ajankohtaislistaus
22.12.2020

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke on edennyt suunnitellusti loppusuoralle. Ensi vuoden alusta tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläkkeiden ja muiden etuuksien maksutiedot. Jo vuoden 2019 alusta työnantajat ovat ilmoittaneet maksamiensa palkkojen tiedot tulorekisteriin.

Työeläkeala toimii jatkossa tulorekisterissä tiedon tuottajana (etuustiedot) ja tiedon käyttäjänä (palkka- ja etuustiedot). Eläkevakuuttajat ilmoittavat etuustiedot tulorekisteriin omista järjestelmistään. Työnantajien ilmoittamat palkkatiedot tulevat Arekin kautta eläkevakuuttajille.

Monen käyttäjän tietopankki

Tulorekisteri on valtakunnallinen rekisteri, johon kerätään tulotiedot eri käyttäjien tarpeisiin. Tulorekisterin tietoja hyödyntävät eläkevakuuttajien lisäksi lukuisat muut toimijat ja viranomaiset kuten Työllisyysrahasto, työttömyyskassat, Kela, verohallinto, kunnat ja vahinkovakuutusyhtiöt. Tavoitteena on, että viranomaisten päätökset nopeutuvat, kun eri tahot saavat tiedot suoraan tulorekisteristä.

Jokainen voi jatkossa tarkistaa omat palkka- ja etuustietonsa kirjautumalla Tulorekisteri.fi-palveluun.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.