Tillbaka till Aktuellt
22.12.2020

Projektet för inrättandet av ett nationellt inkomstregister är nu planenligt på målrakan. Från och med början av nästa år kommer även betalningsuppgifterna om pensioner och andra förmåner att anmälas till inkomstregistret. Arbetsgivarna har redan från och med år 2019 lämnat uppgifter om utbetalda löner till inkomstregistret.

Arbetspensionsbranschen är i fortsättningen en informationsproducent (förmånsuppgifter) och informationsanvändare (löne- och förmånsuppgifter) i inkomstregistret. Pensionsförsäkrarna anmäler förmånsuppgifterna till inkomstregistret från sina egna system. Löneuppgifterna som arbetsgivarna anmäler kommer via Arek till pensionsförsäkrarna.

En databank för många användare

Inkomstregistret är ett riksomfattande register, där uppgifterna om människornas inkomster samlas för olika användares behov. Uppgifterna i inkomstregistret används förutom av pensionsförsäkrarna av talrika andra aktörer och myndigheter, såsom Sysselsättningsfonden, arbetslöshetskassorna, FPA, skatteförvaltningen, kommuner och skadeförsäkringsbolag. Syftet är att försnabba myndigheternas beslut då olika aktörer får uppgifterna direkt från inkomstregistret.  

Var och en kan i fortsättningen kontrollera uppgifterna om sina löner och förmåner genom att logga in på Inkomstregistret.fi.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.