Ajankohtaislistaus
19.11.2021

Etätyön tekeminen ulkomailla, niin Euroopassa kuin Euroopan ulkopuolella, kasvattaa suosiotaan. Etätyö ulkomailla herättää myös paljon kysymyksiä. ETK:n työnantajille marraskuussa järjestämä infotilaisuus tarkasteli aihetta tarkemmin. Tilaisuuteen osallistui lähes 150 työnantajaa.

Ulkomailla etätyötä tekevä työntekijä ei kuulu automaattisesti Suomen sosiaaliturvaan. Lyhyttäkin etätyöpätkää varten työntekijä saattaa tarvita A1-todistuksen.

Asia tulee monelle yllätyksenä, niin työntekijälle kuin työnantajalle.

– Vaikka etätyö ulkomailla on jo pitkään ollut suosittua, ja vaikka pandemia on kasvattanut ilmiötä edelleen, yllättävän usein työntekijä lähtee ulkomaille etätyöhön ilman että työnantaja tietää asiasta. Tästä voi seurata ongelmia, ETK:n erityisasiantuntija Marjaana Lundqvist kertoo.

Etätyö, työmatka, komennus, lähettäminen – nimellä ei ole väliä. Lundqvist painottaa, että merkitystä on sillä, missä maassa työtä fyysisesti tehdään. Kaikkea ulkomailla tehtävää työtä koskevat samat säännöt sosiaaliturvan näkökulmasta. Kun ulkomaille lähdetään tekemään töitä, A1-todistus on hyvä olla taskussa tai puhelimessa.

Entä parin päivän etätyö lomamatkan yhteydessä?

A1-todistuksen saamiseksi tai hakemiseksi ei ole lainsäädännössä aikaan sidottua alarajaa. Käytännössä alle yhden kuukauden ulkomaantyölle ei kuitenkaan ETK:n näkemyksen mukaan tarvitse hakea A1-todistusta, jos työskentelymaassa kukaan ei todistusta vaadi.

– Mutta eri maat tulkitsevat etätyöhön liittyvää lainsäädäntöä hieman eri tavalla. Työntekomaalla on oikeus vaatia A1-todistus jo ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Lisäksi kannattaa huomioida, että EU:ssa ulkomaantyötä säädellään eri tavalla kuin EU:n ulkopuolella, Marjaana Lundqvist sanoo.

Tarvittaessa A1-todistuksen voi hakea ja saada myös jälkikäteen, jos se on jäänyt lyhyelle etätyöjaksolle hakematta ja sille tulee tarvetta myöhemmin.

Lue lisää:

Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.