Tillbaka till Aktuellt
19.11.2021

Distansarbete utomlands, såväl i Europa som utanför Europa, växer i popularitet. Distansarbete utomlands väcker också många frågor. Pensionsskyddscentralen ordnade i november en informationsträff som granskade ämnet närmare. Nära 150 arbetsgivare deltog i träffen.

Distansarbete utomlands, såväl i Europa som utanför Europa, växer i popularitet. Distansarbete utomlands väcker också många frågor. Pensionsskyddscentralen ordnade i november en informationsträff som granskade ämnet närmare. Nära 150 arbetsgivare deltog i träffen.

Arbetstagare som utför distansarbete utomlands omfattas inte automatiskt av den finländska sociala tryggheten. Också för en kort distansarbetsperiod kan arbetstagaren behöva ett A1-intyg.  

Det här kommer som en överraskning för många, både för arbetstagare och arbetsgivare.  

– Även om distansarbete utomlands redan länge varit populärt, och pandemin ytterligare ökat på fenomenet, är det förvånansvärt många arbetstagare som åker utomlands för att distansarbeta utan att arbetsgivaren vet om saken. Det här kan leda till problem, berättar specialsakkunnig Marjaana Lundqvist på PSC. 

Distansarbete, arbetsresa, kommendering, utsändning – benämningen spelar ingen roll. Lundqvist betonar att det som är avgörande är i vilket land arbetet fysiskt utförs. Allt arbete som utförs utomlands omfattas av samma regler från den sociala trygghetens perspektiv. När man åker utomlands för att arbeta är det bra att ha A1-intyget i fickan eller i telefonen.

Hur är det med några dagars distansarbete i samband med en semesterresa?

För att få eller ansöka om ett A1-intyg finns det i lagstiftningen ingen nedre gräns för arbetsperiodens längd. I praktiken behöver man för utlandsarbete som är kortare än en månad enligt PSC:s syn inte ansöka om ett A1-intyg om ingen i arbetslandet kräver ett intyg.

– Men olika länder tolkar lagstiftningen som gäller distansarbete på lite olika sätt. Arbetslandet har rätt att kräva ett A1-intyg redan från och med den första arbetsdagen. Dessutom ska man komma ihåg att i EU regleras utlandsarbete på ett annat sätt än utanför EU, säger Marjaana Lundqvist.

Vid behov kan man också ansöka och få A1-intyget i efterhand om man inte ansökt om det för en kort tid av distansarbete och man senare behöver det.

Läs mer: 

Foto: Gettyimages

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.