Ajankohtaislistaus
27.2.2024

Työeläkelaitokset aloittivat viime vuonna yrittäjien YEL-työtulojen säännöllisen tarkistuksen. Tarkistusten yhteydessä nostettujen työtulojen mediaanikorotus oli 4 000 euroa vuodessa. Keskimäärin korotus oli 4 190 euroa. Tarkistetuista kolmella neljäsosalla työtulo nousi ja neljäsosalla pysyi paikallaan.

Eläketurvakeskuksen (ETK) rekisteritietojen mukaan työeläkelaitokset hakivat vuonna 2023 työtulotarkistuksen yhteydessä noin 73 000 yrittäjälle uuden työtulosuosituksen. Näistä noin 61 000 yrittäjän työtulojen tarkistus on valmistunut. Näiden yrittäjien työtulojen keskiarvo ennen tarkistusta oli 10 574 euroa vuodessa. Tarkistuksen jälkeen keskimääräinen työtulo nousi 13 671 euroon.

Vuonna 2023 työeläkelaitokset tarkistivat niiden yrittäjien työtulot, joiden työtulo oli alle 15 000 euroa vuodessa.

– Tarkistusten yhteydessä nostettujen työtulojen mediaanikorotus oli 4 000 euroa vuodessa. Se vastaa laissa säädettyä siirtymäajan maksimikorotusta. Kolmella neljästä työtulo nousi tarkistuksen jälkeen ja neljäsosalla se pysyi ennallaan, ETK:n kehityspäällikkö Eeva Poutiainen kertoo.

Tarkistuksissa nostettujen työtulojen keskimääräinen korotus oli 4 190 euroa.

Maksu voi nousta enintään 85 euroa kuukaudessa

Vuonna 2023 voimaan tulleen lainmuutoksen mukaisesti työeläkelaitos tarkistaa yrittäjän YEL-työtulot kolmen vuoden välein. YEL-työtuloja tarkistetaan, ellei yrittäjän työtuloon ole tehty tarkistusta muulla perusteella viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana.

Vuoden 2024 loppuun mennessä työeläkelaitokset tarkistavat niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 25 000 euroa. Vuoden 2025 loppuun mennessä eläkelaitokset tarkistavat jäljellä olevien yrittäjien työtulot.

Kahdella ensimmäisellä tarkistuskerralla työeläkelaitos voi nostaa yrittäjän vuosityötuloa korkeintaan 4 000 eurolla/kerta, jolloin kuukausivakuutusmaksu voi nousta korkeintaan noin 85 eurolla kullakin tarkistuksella. Maksimikorotuksesta voidaan yrittäjän suostumuksella poiketa ylöspäin.

Yrittäjien työtulot nousivat keskimäärin yli 7 prosenttia

ETK:n ennakollisen YEL-työtulotilaston mukaan kaikkien yrittäjien työtulojen keskiarvo oli viime vuonna 23 659 euroa ja mediaani 17 160 euroa.

Ilman palkkakerrointarkistusta työtulot nousivat keskimäärin 3,4 prosenttia. Mediaanityötulo ilman palkkakerrointarkistusta nousi 10,2 prosenttia.

Palkkakertoimella tarkistettu keskimääräinen työtulo nousi 7,3 prosenttia ja mediaanityötulo 14,4 prosenttia.

– Suurin muutos on tapahtunut matalimpien vuosityötulojen kohdalla, jota selittää alle 15 000 euron työtulojen tarkistus työeläkelaitoksissa, ETK:n matemaatikko Miriam Hägele arvioi.

Kuvan ”Voimassaolevien yrittäjien YEL-työtulot työtuloluokan mukaan” tiedot saavutettavana Excel-tiedostona

Vuoden 2023 lopussa Suomessa toimi vajaat 214 000 YEL-vakuutettua yrittäjää ja vuoden 2022 lopussa 212 400 yrittäjää.

ETK:n tilastot ovat ennakkotietoja. Vuoden 2023 YEL-työtulotilastot tarkentuvat syksyllä 2024.

Mikä on YEL-työtulo?

Yrittäjän YEL-vakuutuksen työtulo on yrittäjän työpanoksen arvo rahassa mitattuna. Työtulon tulisi vastata palkkaa, joka maksettaisiin samaa työtä tekemään palkatulle ulkopuoliselle, jolla on sama ammattitaito kuin yrittäjällä. Eläkelaitos vahvistaa työtulon kokonaisarvion perusteella. Vahvistettua työtuloa korotetaan automaattisesti palkkakertoimella vuosittain tammikuun alussa.

Mihin YEL-työtulo vaikuttaa?

YEL-vakuutuksen työtulosta riippuvat sekä eläkkeen määrä että eläkemaksu, mutta myös sairausvakuutuksen päivärahat ja vapaaehtoisen työtapaturmavakuutuksen korvaukset. Lisäksi työtulo vaikuttaa työttömyysturvaan ja vanhempainpäivärahan määrään.

Aiheesta lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.