Ajankohtaislistaus
6.2.2024
Kuva: Karoliina Paatos

Eläketurvakeskuksen (ETK) uuden raportin mukaan käteen jäävä eläke nousee kaikilla tulotasoilla vuonna 2024. Myös ostovoiman voi odottaa kasvavan edellisvuosien pudotuksen jälkeen.

Kokonaiseläke 2024 -raportti kertoo, miten työeläke, kansaneläke ja verotus määräytyvät tänä vuonna. Eläkkeiden indeksitarkistukset olivat suuria vuoden alussa, mutta hintojen nousun arvioidaan jatkossa hidastuvan. Indeksitarkistukset korottivat maksussa olevia työeläkkeitä 5,7 prosenttia ja Kelan maksamia eläkkeitä 5,9 prosenttia.

ETK:n erityisasiantuntija Suvi Ritola arvioi, että eläkkeiden verotus hieman kevenee, ja nettoeläkkeet nousevat 5–6 prosenttia.

– Ja jos inflaatio pysyy ennusteiden mukaisessa parissa prosentissa, eläkkeensaajien ostovoima kasvaa 3–4 prosenttia.

Vuosikymmenen aikana pelkkää Kelan eläkettä saavalla eläke on kasvanut reaalisesti noin 8 prosenttia. Tätä korkeammat eläkkeet ovat vuoden 2022 kuopan jälkeen pääosin samalla reaalitasolla kuin 10 vuotta sitten. Korkeimmilla tulotasoilla lasku on ollut vajaat pari prosenttia.

Kansaneläke täydentää työeläkettä

Pienituloiselle työeläkettä ei ole välttämättä kertynyt paljoa. Silloin eläketuloja täydentää kansaneläke. Kansaneläkkeen määräytymiseen vaikuttaa paitsi työeläkkeen suuruus myös se, asuuko yksin vai puolison kanssa.

– Jos vuonna 2024 työeläketuloja on yksinasuvalla yli 1 601 euroa ja puolison kanssa asuvalla yli 1 435 euroa kuukaudessa, ei kansaneläkettä enää makseta, Suvi Ritola kertoo.

Kelan eläkkeisiin indeksitarkistukset tehtiin vuoden alussa normaalisti, mutta muita kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia jäädytettiin. Esimerkiksi eläkkeensaajan asumistuen indeksitarkistukset on jäädytetty vuosille 2024–2027.

Takuueläke turvaa kaikille 976,54 euron vähimmäiseläkkeen.

Verotus kevenee

Eläkkeestä maksetaan ansiotuloveroa, kun eläke ylittää noin 1 100 euroa kuukaudessa. Eläkkeensaaja saa verotuksessa eläketulovähennyksen, joka keventää verotusta.

Palkansaaja saa puolestaan ansiotulovähennyksen sekä työtulovähennyksen, ja maksaa työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja. Iäkkäiden työntekoa pyritään kannustamaan työtulovähennyksen korotuksella, jonka saavat 65 vuotta täyttäneet palkansaajat.

Verotukseen vaikuttaa asuinkunnan perimä kunnallisvero. Vuonna 2024 keskimääräinen kunnallisvero on 7,46 prosenttia, joka on hieman viime vuotta korkeampi.

Aiheesta lisää

Ajankohtaista eläkkeestä ja verotuksesta (Etk.fi)

Kokonaiseläke 2024: Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen. ETK:n raportteja 01/2024. (Julkari.fi)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.