Ajankohtaislistaus
29.10.2021

Valtaosa työntekijöistä lykkää eläkkeelle siirtymistään vanhuuseläkeiän alarajan nousuvauhdissa. Seurauksena 63-vuotiaiden työllisyysaste on noussut 18 prosenttiyksikköä eläkeuudistuksen jälkeen. Samalla eläkeikää lähestyvien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on noussut.

Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee vuosittain ikäluokasta toiseen kolme kuukautta kerrallaan. Viime vuonna ikäraja nousi 63 vuoteen ja yhdeksään kuukauteen. Ikäraja koskee vuonna 1957 syntyneitä.

Eläkeiän nousu on vähentänyt selvästi vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrää. Ennen eläkeuudistusta vanhuuseläkkeelle siirtyi 56 000 henkilöä vuodessa, viime vuonna enää 42 000.

Samalla, kun vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut, eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt. Viime vuonna 63 vuoden ikään tulleista enää alle 10 prosenttia jäi vanhuuseläkkeelle. Vuonna 2017 osuus oli vielä lähes 50 prosenttia.

– Muutos on merkittävä. Eläkeuudistus on lykännyt eläkkeelle siirtymistä ja lisännyt erityisesti 63-vuotiaiden työntekoa, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Vuosina 2010-2020 vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet. Eläkeiän nousu on vähentänyt selvästi vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrää. Ennen eläkeuudistusta vuonna 2016 vanhuuseläkkeelle siirtyi 56 000 henkilöä vuodessa, vuonna 2020 enää 42 000 henkilöä.

Ikääntyneiden työllisyysaste noussut merkittävästi

Tilastokeskuksen mukaan Ikääntyneiden työllisyysaste (60–64-v) on noussut Suomessa merkittävästi, 15 prosenttiyksikköä viime vuosikymmenen aikana. Vuonna 2020 se oli jo 56 prosenttia.

Työllisyysasteen nousu on ollut tasaista 60–62-vuotiailla. Sen sijaan 63-vuotiailla nousu kohdistuu erityisesti eläkeuudistuksen jälkeiseen aikaan. Heidän työllisyysasteensa on noussut peräti 18 prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Keskeinen tekijä nousun taustalla on vanhuuseläkkeen ikärajamuutos.

– 64-vuotiaiden työllisyysasteessa muutos on ollut pienempi. Kun eläkeikä edelleen nousee, todennäköisesti myös tämän ikäluokan työskentely lisääntyy ja työllisyysaste nousee, arvioi Kannisto.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen yleistynyt yli 61-vuotiailla

Ennen eläkeuudistusta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi vuosittain noin 2 000 yli 61-vuotiasta. Viime vuonna työkyvyttömyyseläkkeitä alkoi lähes 4 000, mikä oli 50 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

– Nousua voinee pitää maltillisena, kun samaan aikaan 63-vuotiaana vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä on pudonnut yli 14 000 henkilöllä, toteaa Kannisto.

Vanhuuseläkeikää lähellä olevien työttömien määrä on pysynyt likimain samalla tasolla, eikä ikärajan nostaminen näytä muuttaneen tilannetta.

Eläkeikätaulukko – vanhuuseläkeiän alaraja on ikäluokkakohtainen ja nousee vuosittain

SyntymävuosiAlin vanhuuseläkeikä
1954 ja sitä ennen 63 v
195563 v 3 kk
195663 v 6 kk
195763 v 9 kk
195864 v
195964 v 3 kk
196064 v 6 kk
196164 v 9 kk
1962-196465 v
1965–Kytketään elinajan odotteeseen. Ikäraja nousee vuosittain enintään kahdella kuukaudella vuodesta 2030 alkaen.

Kuva: Katri Lehtola

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.