Tillbaka till Aktuellt
29.10.2021

En majoritet av arbetstagarna skjuter upp sin pensionering allt eftersom den nedre gränsen för ålderspension höjs. Som följd har 63-åringarnas sysselsättningsgrad stigit 18 procentenheter efter pensionsreformen. Samtidigt har antalet sjukpensioner bland dem som närmar sig pensionsåldern ökat.

Den nedre gränsen för ålderspension ökar årligen med tre månader för varje åldersklass. I fjol steg åldersgränsen till 63 år och nio månader. Åldersgränsen gäller dem som fötts år 1957. 

Höjningen av pensionsåldern har tydligt minskat på antalet som nypensioneras med ålderspension. Före pensionsreformen gick 56 000 personer årligen i ålderspension, i fjol var antalet endast 42 000.  

Samtidigt som antalet nya ålderspensionstagare har minskat har pensioneringarna senarelagts. I fjol var andelen som gick i ålderspension vid 63 års ålder under 10 procent. År 2017 var andelen fortfarande nästan 50 procent.  

– Förändringen är avsevärd. Pensionsreformen har skjutit upp pensioneringarna och ökat speciellt 63-åringarnas arbete, berättar utvecklingschef Jari Kannisto från Pensionsskyddscentralen. 

Höjningen av pensioneringsåldern har tydligt minskat på antalet som nypensioneras med ålderspension. År 2016 före pensionsreformen gick 56 000 personer i pension om året, år 2020 var antalet endast 42 000 personer.

Äldres sysselsättningsgrad har stigit märkbart

Enligt Statistikcentralen har sysselsättningsgraden bland äldre (60–64-åringar) ökat betydligt i Finland, med 15 procentenheter, under det senaste årtiondet. År 2020 var den redan 56 procent.  

Ökningen av sysselsättningsgraden har ökat jämnt bland 60–62-åringarna. Hos 63-åringarna däremot koncentrerar sig ökningen speciellt till tiden efter pensionsreformen. Deras sysselsättningsgrad har ökat hela 18 procentenheter från och med år 2016. Den centrala bakomliggande faktorn är ändringen av åldersgränsen för ålderspension.  

– Förändringen i 64-åringarnas sysselsättningsgrad har varit mindre. När pensionsåldern fortsättningsvis höjs, kommer sannolikt också arbete i den här åldersklassen att öka och sysselsättningsgraden stiger, uppskattar Kannisto.

Nya sjukpensioneringar har ökat bland dem äldre än 61 år

Före pensionsreformen gick ca 2 000 personer som var äldre än 61 år i sjukpension årligen. I fjol inleddes nära 4 000 sjukpensioner, vilket var 50 procent mer än år 2017.  

– Ökningen kan anses stillsam när antalet som gått i ålderspension vid 63 års ålder samtidigt har minskat med över 14 000 personer, konstaterar Kannisto.  

De arbetslösas antal nära pensionsåldern har under de senaste åren hållit sig i stort sett på samma nivå och höjningen av åldersgränsen ser inte ut att ha förändrat situationen.

Pensionsålderstabell – den nedre gränsen för pensionsåldern bestäms efter åldersklassen och höjs årligen:

FödelseårLägsta pensionsålder
1954 och tidigare63 år
195563 år 3 mån
195663 år 6 mån
195763 år 9 mån
195864 år
195964 år 3 mån
196064 år 6 mån
196164 år 9 mån
1962-196465 år
1965–Kopplas till den förväntade livslängden. Åldersgränsen stiger årligen med högst två månader från och med år 2030.

Bild: Katri Lehtola

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.