Ajankohtaislistaus
21.4.2021

Eläketurvakeskus on liittynyt Suomen Uusyrityskeskukset ry:n jäseneksi. Eläketurvakeskus pyrkii yhteistyön avulla parantamaan alkavien yrittäjien tietoutta yrittäjän eläkevakuutuksesta. YEL-vakuutus määrittää myös yrittäjän aktiiviajan sosiaaliturvan.

Jäsenyys Suomen Uusyrityskeskusten verkostossa tukee ETK:n viestintää yrittäjille. Näin yrittäjä voi jo yritystoimintaa suunnitellessaan ottaa huomioon eläkevakuuttamisen.

Myös Suomen Uusyrityskeskuksen tavoitteena on, että yrittäjäksi ryhtyvät ymmärtävät YEL-vakuutuksen merkityksen yrittäjän kaikkien elämänvaiheiden turvaajana.

Uuden yhteistyökumppaninsa kautta Eläketurvakeskuksen viestintä ja asiantuntijat saavat uusia kanavia kertoa YEL:n merkityksestä yrittäjille ja yrittäjien neuvojille eri puolilla Suomea.

Uusyrityskeskuksen verkkosivut

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.