Tillbaka till Aktuellt
21.4.2021

Pensionsskyddscentralen har blivit medlem i Nyföretagarcentralerna i Finland rf. Genom samarbetet vill Pensionsskyddscentralen förbättra nya företagares kunskaper om pensionsförsäkringen för företagare. FöPL-försäkringen definierar också företagarens sociala trygghet under den aktiva tiden.

Medlemskapet i nätverket Nyföretagarcentralerna i Finland stöder PSC:s kommunikation till företagare. Det bidrar till att företagare redan när de planerar att starta företaget kan tänka på pensionsförsäkringen.

Nyföretagarcentralerna i Finland har också som mål att de som blir företagare förstår FöPL-försäkringens betydelse som företagarens trygghet i alla livsskeden.

Med hjälp av sin nya samarbetspartner får Pensionsskyddscentralens kommunikatörer och sakkunniga nya kanaler genom vilka de kan tala FöPL:s betydelse för företagare och företagsrådgivare på olika håll i Finland.

Nyföretagarcentralernas webbplats

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.