Ajankohtaislistaus
11.3.2020
Mies suojalaseissa ja sinisessä työhaalarissa, taustalla muita ihmisiä työhaalareissa. Rehti työ, reilu peli. Pimeän työn torjunta kuuluu meille kaikille. Selvitä, mitkä ovat oikeutesi. #EU4FairWork

Pimeä työ ei tunne rajoja. Siksi työeläkevakuuttamista Suomessa valvova Eläketurvakeskus on yhdessä muiden järjestöjen, ministeriöiden ja viranomaisten kanssa mukana Euroopan työviranomaisen #EU4FairWork-kampanjassa. Kampanja jakaa tietoa ja järjestää tapahtumia siitä, miten pimeää työtä torjutaan ja miksi työn tekeminen virallisesti on kaikkien etu.

Palkka maksetaan pimeästä työstä yleensä käteisenä. Työntekijälle maksettua palkkaa tai sen osaa ei ilmoiteta Verohallinnolle eikä työnantaja maksa työntekijän sosiaalivakuutusmaksuja, kuten työeläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuja.

Toisinaan pimeää työtä tehdään työnantajan ja työntekijän yhteisestä sopimuksesta. Silloin työntekijä jää kuitenkin vaille ansiotyöhön kuuluvia oikeuksiaan, kuten vakuutusturvaansa ja eläkekertymäänsä. Vakavimmillaan pimeä työ voi ilmetä räikeänä alipalkkauksena ja olla kiskonnantapaista työsyrjintää tai jopa ihmiskauppaa.

Miksi pimeää työtä tulee torjua?

Jokaisella on oikeus rehellisiin työehtoihin ja työoloihin. Ainoastaan työ, josta on ilmoitettu viranomaisille, takaa oikeuden sosiaaliturvaan, asianmukaisiin työehtoihin kuten palkkaukseen, työaikoihin ja työturvallisuuteen. Rehellinen työ ei syrji, käytä hyväkseen tai hyödynnä toisen henkilön heikompaa asemaa tai tietämättömyyttä. Ilmoittamalla työnteko rakennetaan myös yhteistä turvaa sekä kansalaisten ja yritysten tarvitsemia julkisia palveluita.

Suomessa pimeän työvoiman määrä on ollut useiden eri viranomaisten havaintojen perusteella kasvussa viimeisen kahden vuoden aikana. Kasvua osoittavat muun muassa lisääntyneet yhteydenotot työsuojeluviranomaisiin sekä viranomaisten työmailta keräämät tarkastushavainnot. Eläkevakuuttamisen valvonnassa juuri pimeää työtä on kaikkein vaikeinta selvittää.

Miten pimeää työtä torjutaan Suomessa?

Suomessa pimeää työtä torjutaan kehittämällä lainsäädäntöä sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Pimeän työn torjunta on osa harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa.

Työeläkevakuuttamisen valvonta perustuu yhä enemmän yhteistyöhön. Juuri nyt huomiota kiinnitetään aiempaa laajemmin suuriin työkohteisiin, joissa on paljon työvoimaa ja alihankintaa useista maista.

Miten varmistut työsi eläkevakuuttamisesta?

Liki kaikesta 60 euroa kuukaudessa ylittävistä ansioista kertyy eläkettä. Työeläke on tärkein työstä kertyvä etuus. Siksi kannattaa varmistua, että työstäsi maksetaan siihen kuuluva eläkemaksu. Se selviää palkkalaskelmastasi. Epäselvässä tilanteessa huomauta asiasta työnantajallesi ja ota yhteys työeläkeyhtiöösi tai Eläketurvakeskukseen.

Lisäksi on syytä aika ajoin tarkistaa työeläkkeesi kertyminen omasta työeläkeyhtiöstäsi tai Työeläke.fi-palvelussa. Nämä palvelut avautuvat pankkitunnuksin.

#EU4FairWork

Suomessa kampanjaan osallistuu kattava verkosto, joka kattaa ministeriöitä, valvontaviranomaisia ja järjestöjä: työ- ja elinkeinoministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö, valtiovarainministeriö, poliisi, maahanmuuttovirasto, työsuojeluviranomainen eli aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet, Verohallinto, Eläketurvakeskus, työturvallisuuskeskus, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Rakennusteollisuus, Suomen Yrittäjät ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Akava ry, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Rakennusliitto ry, SAK, STTK ry, Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Kela, KT Kuntatyönantajat.

Viestintäkampanja jatkuu kesäkuuhun 2020. Voit seurata kampanjaa sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #EU4FairWork.

Lisätietoja kampanjasta työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.