Ajankohtaislistaus
7.4.2021

Koronavuosi ei aiheuttanut merkittäviä vaurioita työeläkejärjestelmälle. Työeläkelaitosten sijoitustuotot koko vuodelta olivat lopulta hyvät, toimitusjohtaja Mikko Kautto kertoo Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksessa 2020.

Vanhuuseläkkeelle jäi Suomessa vuoden aikana reilut kaksi tuhatta henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna.  Eläkepolitiikan keskeisenä tavoitteena oleva eläkkeelle siirtymisiän odote nousi 61,9 vuoteen. Odotteen nousu oli poikkeuksellisen suuri.

Eläketurvakeskus tuotti paljon erilaisia selvitystöitä yhteiskunnallisten toimijoiden tarpeisiin. Ne koskivat muun muassa yksityisen sektorin eläkejärjestelmän ja kunnallisen eläkejärjestelmän yhdistämistä, perhe-eläkeuudistusta, osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarisen mallin säädösvalmistelua ja uuden YEL-työryhmän työtä.

Tutkimus- ja asiantuntijatiedon viestintää jatkettiin monikanavaisesti. Kansalaisille tuotettiin eläketurvan perusteita koskeva kampanja ja kehitettiin uusia verkkolaskureita.

EU-alueen sosiaaliturvatiedot saadaan sähköisesti

Sosiaaliturvatietojen sähköinen EU-tasoinen vaihtojärjestelmä EESSI otettiin syksyllä käyttöön usean vuoden valmistelun jälkeen. Eläketurvakeskus jatkoi myös uuteen tulorekisteriin perustuvan valvonnan kehittämistä.

Uusien tilojen suunnittelu Kalasataman Kampukselle eteni aikataulun mukaisesti, ja uusiin monitoimitiloihin muutettiin vuoden lopussa. Koronan takia etätyö kuitenkin jatkui.

Eläketurvakeskuksen palveluksessa työskenteli vuoden 2020 lopussa 313 henkilöä. Henkilömäärä aleni hieman. Eläketurvakeskuksen kulut olivat 41 miljoonaa euroa.

Lue lisää Eläketurvakeskuksen vuodesta 2020 sekä tutustu vuosikertomukseen.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.