Ajankohtaislistaus
26.10.2022

Työeläkeindikaattorit on kompakti katsaus työeläketurvan tilaan ja ennakoituun kehitykseen. Katsaus on suunnattu päätöksentekijöille ja kaikille eläketurvan kehitysnäkymistä kiinnostuneille.

Julkaisuun on valittu työeläketurvan nykytilan ja tulevan kehityksen kannalta tärkeimmät tunnusluvut, joita havainnollistetaan graafein ja taulukoin.

Eläkepolitiikan mittarit ja avainluvut on ryhmitelty kolmen aihekokonaisuuden alle: työllisyys ja työurat, eläkkeiden taso ja eläkkeiden rahoitus.

Työllisyys ja työurat sisältää keskeiset tiedot suomalaisten työllisyysasteista, työurista ja eläkkeellesiirtymisiästä. Eläkkeiden taso luotaa eläkkeiden suuruutta ja niiden odotettua kehitystä suhteessa palkkoihin. Eläkkeiden rahoitus esittää eläketurvan tulot ja menot ja niiden arvioidun kehityksen havainnollisin kuvioin.

– Suosittelen katsausta lämpimästi kaikille työeläketurvan kokonaisuudesta kiinnostuneille. Tässä on tärkeimmät asiat yksissä kansissa selkeinä taulukoina, graafeina ja teksteinä, kertoo johtaja Allan Paldanius Eläketurvakeskuksesta.

Työeläkeindikaattorit 2022. Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2022 (Julkari)

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.