Tillbaka till Aktuellt
26.10.2022

Översikten Työeläkeindikaattorit (Arbetspensionsindikatorerna) ger kompakt information om arbetspensionsskyddets läge och förväntade utveckling. Översikten riktar sig till beslutsfattare och alla som är intresserade av pensionsskyddets utvecklingsutsikter.

Publikationen innehåller de viktigaste nyckeltalen med tanke på arbetspensionsskyddets nuläge och framtida utveckling. Nyckeltalen åskådliggörs med grafer och tabeller.

De pensionspolitiska indikatorerna och nyckeltalen har grupperats efter tre teman: sysselsättning och arbetslivslängd, pensionsnivåer och finansieringen av pensionerna.

Sysselsättning och arbetslivslängd innehåller centrala uppgifter om finländarnas sysselsättningsgrader, arbetslivslängder och pensioneringsåldrar. Pensionsnivåerna utforskar pensionernas storlek och förväntade utveckling i förhållande till lönerna. Finansieringen av pensionerna presenterar inkomsterna och utgifterna inom pensionssystemet och den förväntade utvecklingen av dem med åskådliggörande bilder.

– Jag rekommenderar översikten varmt för alla som är intresserade av den helhet som arbetspensionsskyddet bildar. Här finns det viktigaste inom samma pärmar i form av tydliga tabeller, grafer och texter, säger direktör Allan Paldanius på Pensionsskyddscentralen.

Publikationen Työeläkeindikaattorit 2022. Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2022 (Julkari) (på finska, en engelsk version publiceras senare)

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.