Ajankohtaislistaus
19.12.2023
Kuva: Gettyimages

Vuoden 2022 lopussa joka viides alle 68-vuotias eläkeläinen teki töitä. Se tarkoittaa 70 000 henkilöä, joista 40 000 oli vanhuuseläkkeellä. Suomessa oli viime vuoden lopussa yhteensä 380 000 alle 68-vuotiasta työeläkkeensaajaa. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen (ETK) tuoreeseen tilastoon.

Yleisintä työnteko on osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla. Osaeläkettä saaneista oli työssä vuoden 2022 lopussa peräti 80 prosenttia. Vastaava osuus alle 68-vuotiaista vanhuuseläkeläisistä oli 15 prosenttia.

– Osatyökyvyttömyyseläkkeen tavoite on tukea osatyökykyisten työntekoa. Se näyttää toimivan, koska heistä valtaosa jatkaa työelämässä, ETK:n kehityspäällikkö Jari Kannisto kertoo.

Myös selkeä enemmistö osittaista vanhuuseläkettä saavista pysyy työmarkkinoilla. Kolme neljästä tätäeläkettä saaneesta jatkoi töissä vuoden 2022 lopussa.

–Työnteko osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla on luonnollista. Nämä eläkkeet ovat keskimäärin pieniä, eivätkä yksin takaa riittävää tai kohtuullista toimeentuloa.

Työssä käyvillä eläkeläisillä suuremmat eläkkeet

Suurimpiin kokonaistuloihin yltävät vanhuuseläkkeellä työskentelevät. Heillä keskieläkkeet ovat muita eläkkeensaajia suurempia, minkä päälle he saavat työnteosta lisäansioita. ETK:n tilaston mukaan joulukuussa 2022 työtä tehneiden eläkeläismiesten työn ja vanhuuseläkkeen yhteenlaskettu kuukausitulo nousi keskimäärin yli 5 000 euroon. Naisten keskitulo oli 3 500 euron tienoilla.

– Työssä käyvien eläkeläisten muita eläkkeensaajia keskimäärin korkeammat vanhuuseläkkeet viittaavat siihen, että heillä työnteon kannusteet eivät ole ensisijaisesti taloudellisia, ETK:n Kannisto arvioi.

Vaikka työssä käyneillä vanhuuseläkeläisillä työeläke on keskimäärin kohtuullisen korkea, osalla se on matala.

Joulukuussa 2022 työssä käyneistä vanhuuseläkeläisistä seitsemän prosenttia sai työeläkettä alle takuueläkkeen rajamäärän. Heistä kaksi kolmesta oli naisia.

Eläkeläisten työ on useimmiten epäsäännöllistä tai osa-aikaista

Työskentely eläkkeen rinnalla on lisääntynyt tasaisesti jo pitkään. Osan muutoksesta selittää osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrän nousu, osan puolestaan työnteon yleistyminen vanhuuseläkkeen rinnalla.

Myös osittainen vanhuuseläke on lisännyt merkittävästi eläkkeensaajien työntekoa vuodesta 2017 alkaen, vaikka kyseistä eläkettä saavia ei lueta varsinaisesti eläkeläisiksi.

–Eläkeläisten työ on useimmiten epäsäännöllistä tai osa-aikaista. Esimerkiksi vanhuuseläkeläisten keskimääräinen työansio on samaa tasoa kuin heidän keskieläkkeensä, mikä viittaa ansiotason selkeään laskuun eläkettä edeltävästä tasosta, Kannisto toteaa.

Eläkkeellä tehtävän työn tilapäistä luonnetta kuvaa myös henkilömäärän vaihtelu vuoden aikana. Kun vuoden 2022 joulukuussa kävi työssä vajaat 110 000 alle 68-vuotiasta eläkkeensaajaa, koko vuoden aikana heitä oli lähes 150 000.

Eläkeläisten työnteko nostaa työllisyysastetta

Samalla kun eläkeikäisten ja eläkeläisten työnteko yleistyy, nousee myös ikääntyneiden työllisyysaste.

Esimerkiksi 65–69-vuotiaiden ikäryhmässä eläkeläisten tekemä työ selittää puolet vuoden 2022 työllisyysasteesta. Lisäksi tässä ikäryhmässä 2 400 osittaisen vanhuuseläkkeen saajaa teki töitä joulukuussa 2022. Vastaavasti 60–64-vuotiaiden ikäryhmässä joka kymmenes työllinen oli eläkkeensaaja. Jos osittaisen vanhuuseläkkeen saajat otettaisiin huomioon eläkkeensaajina, eläkkeensaajien osuus nousisi 60–64-vuotiaiden työllisten ikäryhmässä 16 prosenttiin.

ETK:n tuoreen tutkimuksen mukaan puolet työstä vastikään vanhuuseläkkeelle siirtyneistä on kiinnostunut työskentelemään eläkkeen rinnalla.

Aiheesta lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.