Ajankohtaislistaus
12.5.2022

YEL-vakuutettujen yrittäjien määrä jatkoi kasvua toisena koronavuonna. Lähes joka kolmas yrittäjälle vahvistettu YEL-työtulo asetettiin minimiin tai sen tuntumaan. Vuosia kasvanut alarajalle vakuuttamisen trendi näyttäisi pysähtyneen, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Vuonna 2021 aloitti 24 000 uutta yrittäjää. Yhteensä YEL-vakuutettuja yrittäjiä oli 216 000 henkilöä, 4 000 edellisvuotta enemmän.

Yrittäjien keskimääräinen YEL-työtulo laski hieman, ja oli 21 600 euroa vuositasolla. Aloittavien yrittäjien keskimääräinen työtulo puolestaan kasvoi hieman, ja oli 15 800 euroa.

YEL-työtulo on yrittäjän työeläkevakuutuksen ja sosiaaliturvan perusta. Yrittäjän tulee asettaa työtulonsa määrä siten, että se vastaa yrittäjän työpanoksen arvoa. Työeläkelaitos vahvistaa YEL-työtulon.

Alarajalle vakuuttamisen kasvu taittui

Yrittäjien työtuloista lähes joka kolmas (29 %) asettui YEL-alarajalle (8 064 €) tai sen tuntumaan. Uusilla yrittäjillä osuus oli lähes puolet (44 %).

Alarajalle tai sen tuntumaan vakuuttaminen on ollut kasvava trendi etenkin uusien yrittäjien keskuudessa. Viime vuonna kasvu kuitenkin hiipui, ja osuus laski ensimmäistä kertaa vuosiin. Lasku on positiivinen käänne, josta on vielä turhan aikaista vetää johtopäätöksiä. 

– On kiinnostavaa seurata, muodostuuko positiivinen käänne jatkossa pysyväksi trendiksi, pohtii kehityspäällikkö Eeva Poutiainen Eläketurvakeskuksesta.

Alarajalle vakuuttamisen seurauksena YEL-maksutulo pienenee, ja se on osaltaan lisännyt YEL-eläkkeiden valtion kustantamaa osuutta viime vuosina. Vuonna 2021 valtio rahoitti yrittäjien eläkkeitä noin 380 miljoonalla eurolla.

YEL on yrittäjän sosiaaliturvan perusta

Yrittäjän työeläkevakuutus turvaa toimeentulon silloin, kun yrittäjätoiminta päättyy työkyvyttömyyden tai ikääntymisen vuoksi. Leskelle ja lapsille se turvaa toimeentuloa perheenhuoltajan kuoltua.

YEL-työtulon mukaan määräytyvät eläkkeen lisäksi monet sosiaaliturvaetuudet, kuten sairauspäivärahat, työttömyysturva ja vanhempainpäivärahat. Työttömyysturvaan oikeuttava työtulon alaraja oli 13 247 euroa vuodessa (2021). 

Koristekuva

Lisätietoa:

YEL-vakuutetut ja työtulot -tilastosivu

Yrittäjän vakuutus perustuu YEL-työtuloon

Kuva: Gettyimages

Uutisen ingressiä muokattu sekä lisätty tekstiin ”Työeläkelaitos vahvistaa YEL-työtulon.” 12.5.2022 klo 12. Muokattu lausetta ”Yrittäjien työtuloista lähes joka kolmas (29 %) asettui YEL-alarajalle (8 064 €) tai sen tuntumaan.” 12.5.2022 klo 13.09.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.