Pitkän aikavälin laskelmat

Eläketurvakeskuksessa tehdään runsaasti laskelmia ja ennusteita eläkejärjestelmän tulevaisuudesta. Pitkän aikavälin laskelmat ulottuvat 60–70 vuoden päähän ja ne on julkaistu raporteissa 2-3 vuoden välein.

”Lakisääteiset eläkkeet -pitkän aikavälin laskelmat 2016” julkaistiin 27.10.2016.

Laskelmissa tarkastellaan lakisääteisiä eläkkeitä eli työ-, kansan- sekä takuueläkettä sekä sotilastapaturma-, liikennevakuutus- ja työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavia eläkkeitä (ns. SOLITA-eläkkeet). Vapaaehtoiset eläkejärjestelyt eivät sisälly laskelmiin.

Laskelmat kertovat miten eläkemenot, etuuksien taso ja rahoitus kehittyvät, jos väestöä ja taloutta koskevat oletukset toteutuvat ja lainsäädäntö pysyy muuttumattomana.

Laskelmien avulla arvioidaan myös eläkejärjestelmän muutosten vaikutuksia. Tuoreimmat esimerkit tällaisista arvioista ovat ”Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista”, Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2015 ja  ”Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista: hallituksen esitykseen perustuvat arviot”.

Oikopolut:

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: HEIKKI TIKANMÄKI, MIKKO SANKALA