Kansainvälisiä arvioita Suomesta

Suomen eläkejärjestelmää koskevia arvioita tuottavat säännöllisesti eri tahot. EU-komission lisäksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) tuottavat laajoja, koko kansantalouden kokonaistilaa arvioivia julkaisuja. Näiden lisäksi on myös yksittäisiä toimijoita, jotka arvioivat eläkejärjestelmiä globaalisti.

Eläketurvakeskus on myös erikseen tilannut kansainvälisten asiantuntijoiden arvioita Suomen eläkejärjestelmästä. Näillä sivuilla esitetään keskeisten kansainvälisten toimijoiden Suomen eläketurvan kehittämiseen liittyviä arvioita ja suosituksia.

Viimeisin Suomen eläkejärjestelmää arvioiva kansainvälinen vertailu on Mercer Global Pension Indexin arviointi, jonka tuloksiin voi tutustua tarkemmin alla.

Suomi kärkipäässä Melbourne Mercer Global Pension Indexin arvioinnissa 2016

Suomen eläkejärjestelmä sijoittui neljänneksi 24.10.2016 julkistetussa kansainvälisessä Melbourne Mercer Global Pension Index -vertailussa. Suomen eläketurvaa arvioitiin vertailussa nyt kolmatta kertaa. Melbourne Mercer Global Pension Index on vuosittain koottava kansainvälinen eläkejärjestelmien vertailu, joka tehtiin nyt seitsemännen kerran. Vertailuun osallistui tänä vuonna 27 maata.

Vertailu nostaa Tanskan ja Hollannin eläkejärjestelmät maailman parhaiksi ja ainoiksi ns. A-luokkaan. Australia sijoittui vertailussa kolmanneksi. Suomi on seuraavassa kategoriassa yhdessä muun muassa Sveitsin ja Ruotsin kanssa.

Eri maiden eläkejärjestelmiä on arvioitu eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta. Suomi pärjäsi erityisesti osiossa, jossa arvioitiin eläkejärjestelmien hallintoa ja niiden läpinäkyvyyttä.

Vertailussa selviää, mitkä seikat parantaisivat maiden asemaa indeksissä. Suomen osalta todetaan, että vähimmäiseläke voisi olla korkeampi, ja rahastointia voisi nykyisestä lisätä. Myös parempi ikääntyneiden työllisyysaste korottaisi Suomen asemaa. Neljäntenä seikkana mainitaan monessa maassa käytössä oleva eläkeoikeuden jakaminen, joka toisi avioerotilanteissa paremman turvan. Suomessa eläkeoikeus on henkilökohtainen. Tänä vuonna Suomea arvioitiin ensimmäistä kertaa vuoden 2017 eläkeuudistuksessa voimaantulevan lainsäädännön näkökulmasta.

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJAT: ANTTI MIELONEN, MIKA VIDLUND, NIKO VÄÄNÄNEN