Yksityisten alojen eläkemaksut

Yksityisten alojen palkansaajien TyEL-maksu on keskimäärin 24,4 prosenttia palkoista vuonna 2017. Keskimääräisessä maksussa 24,4 prosenttia on otettu huomioon keskimääräinen asiakashyvitys 0,5 prosenttia sekä keskimääräiset hoitokustannus-, maksutappio- ja lakisääteisten maksujen osan alennukset. MEL-maksu on keskimäärin 22,0 prosenttia maksetuista palkoista vuonna 2017.

Vuoden 2017 TyEL-maksussa on huomioitu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tekemä kilpailukykysopimus.

Työnantajan osuus maksusta on keskimäärin 17,95 prosenttia palkoista vuonna 2017. Vakuutussopimuksen solmineen sopimustyönantajan TyEL-maksu vaihtelee työnantajan koon ja työnantajan omille työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden mukaan. Pienet työnantajat maksavat tasamaksua.

Yksityisten alojen sopimustyönantajan TyEL-maksu

Työeläkevakuutusyhtiöstä vakuutuksen ottaneen sopimustyönantajan TyEL-kokonaismaksuprosentti vuonna 2017 on 25,1 prosenttia palkoista, johon tehdään työnantajan koosta riippuvat mahdolliset hoitokustannus- ja maksutappiomaksualennukset. Lopulliseen maksuprosenttiin vaikuttavat myös työeläkevakuutusyhtiöstä riippuvat maksua alentavat asiakashyvitykset.

Työntekijän osuus kokonaismaksusta on 6,15 prosenttiyksikköä alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä sekä 7,65 prosenttiyksikköä 53­–62-vuotiailla.

Kun työnantajan työtekijöilleen maksama kahden vuoden takainen eli vuoden 2015 palkkasumma on yli 2,0445 milj. euroa, TyEL-maksun suuruuteen vaikuttavat myös työnantajan omille työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläketapaukset aikaisemmilta vuosilta. Maksun työkyvyttömyyseläkeosa on tältä osin kuvattu tarkemmin sivulla Työkyvyttömyyseläkemaksu eri aloilla.

Työnantaja on sopimustyönantaja, jos työnantajalla on työntekijöitä vakituisessa työsuhteessa tai jos työnantaja on maksanut kuuden kuukauden aikana palkkoja vähintään 8 334 euroa (rajamäärä vuonna 2017). Sopimustyönantaja on velvollinen solmimaan vakuutussopimuksen valitsemansa eläkelaitoksen kanssa.

Eläkesäätiöissä ja -kassoissa vakuutusmaksu on kannatusmaksutyyppinen.

Oikopolut:

Yksityisten alojen tilapäisen työnantajan TyEL-maksu

Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 25,1 prosenttia palkoista vuonna 2017. Työntekijän osuus on sama kuin sopimustyönantajilla. Tilapäiset työnantajat eivät saa asiakashyvitystä, vaan maksettu vakuutusmaksu on suoraan lopullinen.

Tilapäinen työnantaja on sellainen työnantaja, jonka palveluksessa ei ole jatkuvasti yhtään työntekijää ja määräaikaisissa työsuhteissa oleville työntekijöille kuuden kuukauden ajalta maksetut palkat yhteensä ovat alle 8334 euroa vuonna 2017.

Merimieseläkelain mukainen MEL-maksu

Vuonna 2017 MEL-maksu on keskimäärin 22,0 prosenttia maksetuista palkoista.

Työntekijän osuus on 6,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä sekä 7,65 prosenttia 53­–62-vuotiailla.

Työnantajan osuus MEL-maksusta on 15,4 prosenttia palkkasummasta vuonna 2017.

Suuren MEL-vakuutetun työnantajan työeläkevakuutusmaksuun vaikuttaa TyEL-maksun tapaan työnantajan omille työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet omavastuumaksun kautta.

Vajaa kolmasosa maksetusta MEL:n mukaisesta eläkemenosta kustannetaan valtion budjetista. MEL:n mukaiset työeläkevakuutukset hoidetaan Merimieseläkekassassa.

Oikopolut:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: JARNO VARIS, EEVA POUTIAINEN