Kolme sinipohjaista EU-lippua.

Bratislava valittu Euroopan työviranomaisen toimipaikaksi

Euroopan uuden työviranomaisen asemapaikaksi on valittu Slovakian pääkaupunki Bratislava. Työviranomainen aloittaa toimintansa lokakuussa 2019.

European Labour Authority (ELA) työviranomaisen toimivaltaan kuuluu sekä työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen että EU:n sosiaaliturva-asetuksiin liittyvät asiat. ELA tekee yhteistyötä muun muassa sosiaaliturvan yhteensovittamisen hallintotoimikunnan kanssa.

Työviranomaisen toiminta käynnistyy ensi lokakuussa. Täydessä toiminnassa ELA:n on määrä olla vuonna 2024, jolloin henkilöstössä olisi noin 140 virkailijaa ja vuosittainen budjetti noin 50 miljoonaa euroa.

ELA:n päätehtävänä on

  • helpottaa tiedonsaantia työvoiman liikkuvuuteen liittyvistä oikeuksista ja velvoitteista EU:ssa sekä asiaankuuluvista palveluista
  • helpottaa ja edistää koordinointia jäsenmaiden välillä EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa, myös helpottamalla samanaikaisia ja yhteisiä tarkastuksia
  • tukea jäsenmaiden yhteistyötä pimeän työn torjumisessa
  • toimia välittäjänä jäsenmaiden välisissä rajat ylittävissä riita-asioissa ja helpottaa niiden ratkaisemista.

Aiheesta lisää:

Euroopan työviranomainen aloittaa toimintansa uudessa toimipaikassaan lokakuussa (Euroopan komissio, lehdistötiedote 13.6.2019)

Kuva: Otto Jahnukainen