Täydennyskerroin

Rahastoonsiirtovelvoitteen mukaisesti TyEL-eläkelaitokset ja Merimieseläkekassa vahvistavat vanhuuseläkevastuitaan vuosittain täydennyskerrointa vastaavalla vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkevastuiden tuotolla. Täydennys kohdistetaan 55 vuotta täyttäneiden henkilöiden vanhuuseläkevastuisiin.

Täydennyskerroin määräytyy eläkelaitosten keskimääräisen vakavaraisuuden perusteella ja on 18 prosenttia TyEL-eläkelaitosten ja Merimieseläkekassan tietyin rajoituksin lasketusta ja eläkevastuilla painotetusta keskimääräisestä vakavaraisuudesta vähennettynä rahastokorolla.

Eläketurvakeskus laskee täydennyskertoimen vertailuarvon eläkelaitoksilta saatujen vakavaraisuustietojen perusteella neljännesvuosittain. Arvon muuttuessa uudelle arvolle haetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus. Täydennyskertoimen arvo voi muuttua vuosittain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun ensimmäisenä päivänä. Täydennyskertoimen vertailuarvon antamasta tasosta voidaan poiketa, jos siihen on erityisiä syitä.

Eläketurvakeskus lähettää muistion lasketusta täydennyskertoimesta – yhdessä perustekoron kanssa – laskuperusteasiain neuvottelukunnalle, sosiaali- ja terveysministeriölle, Finanssivalvonnalle, työmarkkinoiden keskusjärjestöille, Eläkesäätiöyhdistykselle, palveluyhtiöille ja Työeläkevakuuttajat TELAlle.

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamat täydennyskertoimet julkaistaan Eläketurvakeskuksen Työeläkelakipalvelussa aikasarjana.

Aiheesta muualla:

 

AIHEEN ASIANTUNTIJA: SAARA HURMERINTAMEERI KESÄLÄJARNO VARIS