Veroviranomainen

 

Veroviranomaisen ilmoitukset työeläkevakuuttamisen laiminlyöntiepäilystä

Veroviranomainen voi tehdä ETK:lle ilmoituksia työnantajista, jos ilmoituksen kohteena olevan työnantajan voidaan epäillä laiminlyöneen työeläkevakuuttamisvelvollisuutensa. Näissä tapauksissa ETK selvittää valvontatarpeen ja suorittaa tarvittavat valvontatoimet sekä varmistaa, että työeläkevakuuttaminen hoidetaan kuntoon.

Veroviranomaisen tiedustelut työeläkevakuuttamista koskevista tiedoista

Veroviranomainen voi myös verotusmenettelylain (1558/1995) 19 §:n perusteella tiedustella ETK:lta yksilöityjen työnantajien työeläkevakuutustietoja, jotka saattavat olla tarpeen verovelvollisen verotusta tai muutoksenhakua koskevan asian käsittelyä varten.

Veroviranomaisen yhteydenotot: tyelvalvonta(at)etk.fi.

Lue lisää:

Harmaan talouden selvitysyksikkö

Vuoden 2011 alusta verohallinnon alaisuudessa on toiminut pysyvä Harmaan talouden selvitysyksikkö (HTSY).

Selvitysyksikön tehtävänä on

  • edistää harmaan talouden torjuntaa tuottamalla ja jakamalla tietoa harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta  (mm. ilmiöselvitykset)
  • laatia viranomaiselle velvoitteidenhoitoselvityksiä organisaatioista ja organisaatiohenkilöistä

ETK tekee selvitysyksikön kanssa aktiivista yhteistyötä. ETK:lla on harmaan talouden selvitysyksiköstä säädetyn lain (1207/2010) perusteella oikeus pyytää edellä mainittuja velvoitteidenhoitoselvityksiä työeläkevakuuttamisen valvonnan tueksi.

Selvitysyksiköllä on saman lain 4 §:n ja 7 §:n perusteella oikeus saada ETK:lta tietoja ilmiöselvitysten ja velvoitteidenhoitoselvitysten laatimiseksi.