Yrittäjävalvonnan menetelmät

Eläketurvakeskus (ETK) valvoo oma-aloitteisesti yrittäjien eläkevakuuttamisvelvollisuuden noudattamista verotus- ja vakuutustietoihin perustuvilla massavertailuilla sekä erilaisilla ulkoisilla valvontaimpulsseilla.

Yksittäisiä valvontaimpulsseja ovat esimerkiksi erilaiset

  • henkilöiden tekemät selvittelypyynnöt
  • eläkelaitoksen, viranomaisen tai muun sidosryhmän tiedustelut ja ilmoitukset.

Lisäksi TyEL-vakuuttamisen valvonnan yhteydessä tulee esiin tilanteita, joissa työntekijöiden vakuuttamisen lisäksi selvitetään yrittäjän oma YEL-vakuutus.

Yritystoiminta vakuutetaan, kun yrittäjän YEL-työtulo (työpanoksen arvo) nousee yli vuosittaisen alarajan, vaikka yritystoimintaan käytettävä ajallinen työpanos jäisikin pieneksi.

Lue lisää:

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien valvonta

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat (mm. toiminimellä yritystoimintaa harjoittavat henkilöt) ovat suurin ryhmä (noin 125 000 henkilöä), jonka YEL-vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä ETK  vuosittain valvoo.

ETK saa käyttöönsä tiedot liikkeen- ja ammatinharjoittajalle yritystoiminnan perusteella syntyneestä verotettavasta ansiotulosta. Tätä tietoa verrataan YEL-vakuutustietoihin, ja selvittelyyn ryhdytään, jos verotuksessa on ansiotuloa, mutta henkilöllä ei ole YEL-vakuutusta.

Tämä vahvistettuun verotustietoon perustuva valvonta on jälkikäteistä, mutta hyvin kattavaa. Vuosittain tämän vertailun perusteella selvitettäväksi tulee noin 4 000-5 000 henkilön YEL-vakuuttamisvelvollisuus.

Elinkeinoyhtymien osakkaiden valvonta

ETK selvittää vuosittain noin 75 000 elinkeinoyhtymän osakkaan eli henkilöyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen YEL-vakuuttamisvelvollisuuden täyttämisen.

ETK saa käyttöönsä tiedot elinkeinoyhtymien osakkaille yritystoiminnan perusteella jaetusta verotettavasta ansiotulosta. Tätä tietoa verrataan YEL-vakuutustietoihin, ja selvittelyyn ryhdytään, jos verotuksessa on tuloa, mutta henkilöllä ei ole YEL-vakuutusta.

Tämä vahvistettuun verotietoon perustuva valvonta on jälkikäteistä, mutta hyvin kattavaa. Vuosittain tämän vertailun perusteella selvitettäväksi tulee noin 1 000-1 500 henkilön YEL-vakuuttamisvelvollisuus.

Osakeyhtiön osakkaiden valvonta

Osakeyhtiön osakkaiden YEL-vakuuttamisvelvollisuus selvitetään pääosin jälkikäteisen massavalvonnan avulla. Jälkikäteinen massavalvonta tuottaa tietoa työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden valvontaa varten ja samalla saadaan paljon tietoa myös osakeyhtiön osakkaiden verotettavasta ansiotulosta.

Tietoa hyödynnetään osakkaiden YEL-vakuuttamisvelvollisuutta valvottaessa. Tätä kautta tarkempaan tarkasteluun tulee noin 300 osakeyhtiön osakkaan YEL-vakuuttaminen.