Työnantajavalvonnan menetelmät

Eläketurvakeskus (ETK) valvoo työeläkevakuuttamisvelvollisuuden noudattamista verotus- ja vakuutustietoihin perustuvilla massavertailuilla sekä erilaisten yksittäisten ja ulkoisten valvontaimpulssien avulla. Massavalvonta on ETK:n oma-aloitteisesti suorittamaa vertailua.

Ajantasainen massavalvonta

Ajantasaisessa massavalvonnassa vertaillaan toimialakohtaisesti työnantajien verohallinnolle kausiveroilmoituksessa ilmoittamia vahvistamattomia palkkatietoja ja työeläkejärjestelmälle ilmoittamia ansiotietoja keskenään.

Verohallinnolta pyydetään yksityisen sektorin työnantajien verotustietoja useita kertoja vuodessa.

Jälkikäteinen massavalvonta

Jälkikäteisessä massavalvonnassa vertaillaan työnantajien verohallinnolle vuosi-ilmoituksessa ilmoittamia vahvistettuja palkkatietoja ja työeläkejärjestelmälle ilmoittamia ansiotietoja.

Vertailu kattaa lähes kaikki yksityisen sektorin työnantajat.

Erilaiset yksittäiset valvontaimpulssit

Työnantajavalvonnan tapauksia voi tulla käsittelyyn usealla tavalla, esimerkiksi:

  • palkkaturvapäätös: tieto työntekijän työsuhteesta käy ilmi palkkaturvapäätöksestä
  • eläkehakemus: työntekijä voi joskus ilmoittaa puuttuvan työsuhteensa vasta eläkehakemuksessaan
  • eläkelaitoksen, viranomaisen tai muun sidosryhmän tiedustelu tai ilmoitus
  • eläkelaitoksen tarkastuspyyntö: eläkelaitos pyytää ETK:lta työnantajan tarkastusta työntekijöiden työsuhteista.