Työnantajavalvonnan menetelmät

Eläketurvakeskus (ETK) valvoo työeläkevakuuttamisvelvollisuuden noudattamista verotus- ja vakuutustietoihin perustuvilla massavertailuilla, tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella sekä erilaisten yksittäisten ja ulkoisten valvontaimpulssien avulla. Massavalvonta on ETK:n oma-aloitteisesti suorittamaa vertailua.

Jälkikäteinen massavalvonta

Vuotta 2019 edeltävää aikaa valvotaan jälkikäteisessä massavalvonnassa. Siinä vertaillaan työnantajien verohallinnolle vuosi-ilmoituksessa ilmoittamia vahvistettuja palkkatietoja ja työeläkejärjestelmälle ilmoittamia ansiotietoja.

Vertailu kattaa lähes kaikki yksityisen sektorin työnantajat.

Tulorekisterin tietoihin perustuva valvonta

Eläketurvakeskus valvoo tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella työnantajien vakuuttamisvelvollisuuden täyttämistä. Eläketurvakeskus vertaa työnantajan tulorekisteriin ilmoittamia tietoja työeläkejärjestelmän tietoihin ja selvittää TyEL-vakuuttamisen mahdollisia puutteita (mm. tuloerien jättämistä virheellisesti vakuuttamisen ulkopuolelle).

Erilaiset yksittäiset valvontaimpulssit

Työnantajavalvonnan tapauksia voi tulla käsittelyyn usealla tavalla, esimerkiksi:

  • palkkaturvapäätös: tieto työntekijän työsuhteesta käy ilmi palkkaturvapäätöksestä
  • eläkehakemus: työntekijä voi joskus ilmoittaa puuttuvan työsuhteensa vasta eläkehakemuksessaan
  • eläkelaitoksen, viranomaisen tai muun sidosryhmän tiedustelu tai ilmoitus
  • eläkelaitoksen tarkastuspyyntö: eläkelaitos pyytää ETK:lta työnantajan tarkastusta työntekijöiden työsuhteista.