Työnantajavalvonta

Eläketurvakeskus (ETK) valvoo, että työnantajat täyttävät työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa.

Suomessa toimivilla työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöidensä eläketurva lähtökohtaisesti Suomen lainsäädännön mukaisesti riippumatta työntekijän kansallisuudesta. Vakuuttamisvelvollisuus koskee myös Suomessa toimivia ulkomaisia työnantajia. Poikkeuksena tästä voivat olla työntekijät, jotka ulkomainen työnantaja lähettää Suomeen työhön.

Jos työnantaja ei ole järjestänyt työntekijöidensä eläketurvaa eläkelaitoksessa, ETK kehottaa tätä korjaamaan laiminlyönnin.

Jos työnantaja ei noudata saamaansa kehotusta, ETK ottaa työnantajan kustannuksella eläkevakuutuksen valitsemastaan eläkelaitoksesta ns. pakkovakuuttaminen (TyEL 186 §).

Eläketurvakeskus valvoo työnantajan TyEL-vakuuttamisvelvollisuutta

Sopimustyönantajan laiminlyönti

Vakituisesti henkilökuntaa työllistävä työnantaja eli sopimustyönantaja järjestää työntekijänsä eläketurvan kuntoon tekemällä vakuutussopimuksen valitsemansa eläkelaitoksen kanssa.  

Eläkevakuutus on otettava palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana.

Jos sopimustyönantaja laiminlyö eläketurvan järjestämisen, ETK ottaa eläkevakuutuksen valitsemastaan eläkelaitoksesta työnantajan puolesta ja kustannuksella eli tekee ns. pakkovakuutuspäätöksen. 

Eläkelaitos saattaa vakuutuksen voimaan ja rekisteröi tarvittavat tiedot sen hoitoa varten. Eläkelaitos määrää ja perii työnantajalta vakuutusmaksun sekä laiminlyöntikorotuksen.

Tilapäisen työnantajan laiminlyönti

Työnantaja, jolla ei ole palveluksessaan vakituista henkilökuntaa ja jonka maksamat palkat puolen vuoden ajalta jäävät alle vuosittain tarkistettavan rajamäärän, on tilapäinen työnantaja.

Tilapäinen työnantaja ei tee vakuutussopimusta eläkelaitoksen kanssa. Hän ilmoittaa työntekijän ansiot sekä maksaa vakuutusmaksut valitsemaansa eläkeyhtiöön palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Jos tilapäinen työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa, ETK valitsee työnantajalle eläkelaitoksen. Eläkelaitos määrää ja perii työnantajalta vakuutusmaksun ja mahdollisen laiminlyöntikorotuksen.

Lue lisää: